Skip to main content

Sidste optag på uddannelsen i februar 2023
Februar 2023 bliver sidste gang du kan søge ind på kandidatuddannelsen i konstruktionsteknik.
Herefter kan du søge de to nye kandidatuddannelser i hhv.  bygningsteknik (første optag september 2023) og maskinteknik (første optag september 2024).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Diplomingeniør i bygningsteknik fra SDU
  • Diplomingeniør i maskinteknik fra SDU

Profilen bygningsdesign retter sig mod studerende fra bygningsteknik, mens maskindesign er rettet mod studerende fra maskinteknik. Ved optagelse i 2021 og fremefter er det et krav for at blive optaget, at du søger ind på den profil, der matcher din diplomingeniøruddannelse.

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.

Søger du med en bygningsteknisk baggrund, skal din uddannelse som minimum indeholde følgende fagelementer for at komme i betragtning:

  • 20 ECTS naturvidenskabeligt grundlag (matematik, statik, styrkelære)
  • 20 ECTS i bygningskonstruktioner (træ-, beton- og stålkonstruktioner)

Med en  maskinteknisk baggrund, skal din uddannelse som minimum indeholde følgende fagelementer for at komme i betragtning:

  • 20 ECTS naturvidenskabeligt grundlag (matematik, statik, styrkelære)
  • 20 ECTS i maskinteknik (inkl. materialeteknologi, maskinelementer, maskinkonstruktioner og CAE).

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet, er det et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau. Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du desuden dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber. 

Udvælgelse af ansøgere

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere på baggrund af:

  • Karaktergennemsnit for adgangsgivende uddannelse

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.