Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Diplomingeniør i Bygningsteknik fra SDU
 • Diplomingeniør i Maskinteknik fra SDU

Profilen Bygningsdesign retter sig mod studerende fra Bygningsteknik, mens Maskindesign er rettet mod studerende fra Maskinteknik. Ved optagelse i 2021 og fremefter er det et krav for at blive optaget, at du søger ind på den profil, der matcher din diplomingeniøruddannelse.

Optagelse med en anden uddannelse

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse.

Søger du med en bygningsteknisk baggrund, skal din uddannelse som minimum indeholde følgende fagelementer for at komme i betragtning:

 • 20 ECTS naturvidenskabeligt grundlag (matematik, statik, styrkelære)
 • 20 ECTS i bygningskonstruktioner (Træ-, beton- og stålkonstruktioner)

Med en  maskinteknisk baggrund, skal din uddannelse som minimum indeholde følgende fagelementer for at komme i betragtning:

 • 20 ECTS naturvidenskabeligt grundlag (matematik, statik, styrkelære)
 • 20 ECTS i maskinteknik (inkl. materialeteknologi, maskinelementer, maskinkonstruktioner og CAE).

Hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet, er det desuden et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau. Læs mere om krav til danskkundskaber.

Det er desuden et krav, at du har bestået engelsk B med minimum 3,0 i karaktergennemsnit eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Du skal skrive en motiveret ansøgning

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Selvom du opfylder adgangskravene, kan du altså ikke være sikker på en plads, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du skrive en motiveret ansøgning og uploade den som bilag i ansøgningsportalen.

Udvælgelse af ansøgere

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

 • Fagligt indhold og niveau i adgangsgivende uddannelse
 • Karaktérgennemsnit for adgangsgivende uddannelse
 • Karaktérer i fag indenfor
  • Naturvidenskabeligt grundlag (matematik, statik, styrkelære)
  • Ansøgere med bygningsteknisk baggrund: Bygningskonstruktioner (træ-, beton- og stålkonstruktioner)
  • Ansøgere med maskinteknisk baggrund: Maskinteknik (inkl. materialeteknologi, maskinelementer, maskinkonstruktioner og CAE)
 • Motivation for og evne til at gennemføre uddannelsen
Sådan søger du

Du skal lave din ansøgning i vores online ansøgningsportal, DANS

Sådan laver du din ansøgning

Går du, eller har du gået på en kandidatuddannelse?

Måske gælder der særlige regler, når du søger optagelse

Læs mere