Skip to main content
DA / EN

Bliv ekspert i at løse strukturelle problemer

Som civilingeniør i konstruktionsteknik bliver du ekspert i at løse strukturelle problemer. På studiet arbejder du med materialer til og konstruktion af maskiner og bygninger. Det giver dig en specialistviden, der giver dig spændende jobmuligheder.

Du får også en god viden om de mange påvirkninger en konstruktion bliver udsat for f.eks. vibrationer som følge af påvirkninger fra vind og køretøjer. Du opnår dermed en specialistviden inden for konstruktioner, der efterfølgende giver dig spændende jobmuligheder. Uddannelsen henvender sig derfor til dig, der kan lide at fordybe dig i teori og gerne vil være specialist.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen varer to år og bygger videre på en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse som fx diplomingeniør i maskinteknik eller bygningsteknik.  Ved studiestart vælger du en af disse to profiler: bygningsdesign eller maskindesign.
Læs mere om  uddannelsens opbygning.

Projektarbejde og spændende studiemiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper med dine medstuderende. Hele denne proces foregår i projektgrupper, hvor du og dine medstuderende selv har ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. 

På sidste semester udarbejder du dit specialeprojekt – ofte i samarbejde med en højteknologisk virksomhed eller forskere.

Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Alsidige fremtids- og karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i konstruktionsteknik kan du bl.a. få job i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller i store såvel som små produktionsvirksomheder. Du vil typisk arbejde med konstruktion, projektering, projektledelse, tilsyn og drift. Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. 
For færdiguddannede civilingeniører er det også muligt at påbegynde en erhvervsforskeruddannelse, som sker i samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.

Læs mere om dine fremtids- og karrieremuligheder.


Stemningen som ingeniørstuderende i Odense