Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet.

Du kan

  • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
  • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Engineering, Innovation and Business gælder, at du:

  • kan stå i spidsen for kreativitets- og innovationsprocesser såsom idégenering, evaluering, udvælgelse og realisering af produkt- og forretningsideer
  • har basale ingeniørkompetencer inden for mekanik, elektronik og mekatronik – så du kan danne bro mellem ingeniørfeltet, forretningsudvikling og de kreative processer 
  • kan lede projekter, udvikle produkter og realisere dine egne forretningskoncepter, hvis du vil være selvstændig.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.


Læs mere om studieordning og fag.

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400

Sidst opdateret: 22.03.2021