Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Civilingeniør i Engineering, Innovation and Business (bachelor) fra SDU - giver retskrav på optagelse
  • Civilingeniør i Product Development and Innovation (bachelor) fra SDU
  • Civilingeniør eller Diplomingeniør i Mekatronik (bachelor) fra SDU

Du kan søge om optagelse med følgende uddannelser, forudsat at uddannelsen indeholder mindst 5 ECTS inden for enten Entrepreneurship, Marketing, Business Administration eller Innovation Management:

  • Diplomingeniør i Elektronik fra AU (Herning)
  • BSc i Globale Forretningssystemer fra AaU
  • Diplomingeniør i Maskinteknik fra AaU, AU (Esbjerg) eller DTU

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige- , naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. For at komme i betragtning skal den som minimum indeholde:

  • 15 ECTS i Mechanical design, statics, dynamics and 3D CAD
  • 5 ECTS i Electronics
  • 5 ECTS i Programming
  • 5 ECTS i Entrepreneurship, Marketing, Business administration or Innovation management

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU,  skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.