Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der tager to år, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

På kandidatdelen i Engineering, Innovation and Business vil du komme til at arbejde med innovation af produkter og produktionssystemer. Uddannelser har til hensigt at give dig en god kommerciel forståelse, når de skal foretages teknologi- og markedsvalg. Du kommer du til at arbejde med innovation management, udvikling af mekatronik (mekanik, elektronik og software), bæredygtig produktion og forretningsudvikling.

I løbet af studiet arbejder du ofte sammen med dine studiekammerater i forskellige projekter. Studiemiljøet er meget internationalt, og du lærer at håndtere den kulturelle diversitet og udnytte de muligheder, der ligger i et tværkulturelt samarbejde. Du arbejder med projekter, der er defineret af erhvervslivet, og lærer at bruge din viden på praktiske problemstillinger.

Du kan arbejde med problemstillinger som: Hvad er der af markedsmuligheder, hvis man implementer ny teknologi i produktionen eller hvordan kan man skabe et nye digitalisrede løsninger på baggrund af større datamængder?

Alternativt kan du og din gruppe få en god produktidé, undersøge de markedsmæssige muligheder samt hvor og hvordan produktet skal produceres. I vil nu have tid til at modne konceptet og I kan ved studiets afslutning stå på tærsklen til et liv som iværksætter. De kræfter, der er SDU Sønderborg arbejder naturligvis med i realiseringen, og desuden kan der være investorer eller virksomheder, som bidrager.

Du kan også vælge at tage et semester i en virksomhed, hvor du arbejder på et afgrænset akademisk projekt.