Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

På Danskstudiets kandidatdel får du mulighed for at arbejde uddybende med litteratur, sprog, medier og kultur. Hvert semester udbyder vi en række emner, som du kan vælge imellem, inden for alle tre områder. Inden for de senere år har vi f.eks. udbudt titler som " Politisk diskurs", "H.C. Andersen som tidlig modernist" og ""Mediespiraler og medierealiteter".

Du har mulighed for at supplere emnerne med åbne fagudbud, dvs. emner, der udbydes af andre studienævn, men som er godkendt af Studienævnet for Dansk. Det kan være emner som "Samtidskunst i et intermedialt perspektiv", "Interpersonel kommunikation" eller "Webkommunikation". Der er også mulighed for at lave selvstuderede emner, dvs. emner, der ikke er beskrevet i  læseplanen, men som man individuelt tilrettelægger sammen med en underviser.

Der er meget få bindinger på studiet, så i princippet sammensætter du selv din kandidatuddannelse og kan altså tone den i forskellige retninger alt efter dine interesser og karriereplaner. Hvis du planlægger at blive gymnasielærer, vil vi nok opfordre dig til at vælge bredt, så du kan dække alle Danskfagets tre dimensioner (sprog, litteratur og medier), og du har mulighed for at supplere med en gymnasiepraktik. Satser du snarere på et job inden for f.eks. forlagsbranchen eller virksomhedskommunikation, er det. inden for hhv. litteratur og kommunikation, du skal du skal lægge vægten. Du har også mulighed for at bruge et emne på projektarbejde, ligesom du kan tage kurser ved udenlandske universiteter. En del Danskstuderende tager på de såkaldte Nordkursophold i Sverige, Norge, Island, Færøerne og Grønland.

Hvor du på bacheloruddannelsen har fået det solide overblik over fagets genstandsområde, teorier, metoder og analyseværktøjer, sigter kandidatuddannelsen imod at udvikle din evne til fordybelse, kritisk refleksion og videnskabelige arbejdsmetoder, der munder ud i specialet, hvor du får mulighed for at vælge at arbejde i et halvt år med netop det, der interesserer dig allermest inden for faget.

Som cand. mag. i Dansk og et tilvalg eller et sidefag har du rige muligheder for at gøre karriere enten inden for  undervisningssektoren (på universitetet, i gymnasieskolerne, på seminarier og højskoler),  inden for kommunikation i forskellige organisatoriske sammenhænge, i forlagsbranchen, i kommunale projekter, i medieverdenen og i kulturhuse. Men mange af vores kandidater er også ansat i utraditionelle jobs, de måske selv har skabt gennem projektarbejde eller  studiejob. En del er selvstændige og arbejder f.eks. som tekstforfattere i reklamebranchen.

Hvis du satser på at undervise i gymnasiet, skal du vælge den tofaglige kandidatuddannelse, da det kun er med et sidefag på 95 ECTS, du kan få undervisningskompetence der.

Studiestruktur
Dansk kan læses som centralt fag eller som tilvalg.
Er du bachelor i dansk kan du vælge at fortsætte på kandidatuddannelsen i dansk eller vælge en anden kandidatuddannelse.
Læs mere om de uddannelsesmæssige kombinationsmuligheder

Sidst opdateret: 26.02.2018