Skip to main content

Arbejd med robotter

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Robotter bliver i stadig højere grad en del af vores verden. I storindustrien og i små og mellemstore produktionsvirksomheder bliver der brugt flere og flere robotter, hvorfor der også er er et stort behov for ingeniører med viden om robotteknologi. Som diplomingeniør i Robotteknologi vil du vedligeholde og videreudvikle eksisterende robotter, udvikle og integrere nye robotter.

Hvad lærer jeg?

Som diplomingeniør i robotteknologi får du kompetencer til at kunne sammensætte og implementere robot- og automationsløsninger, udvikle robotteknologiske løsninger til industrielle miljøer, løse komplekse opgaver, der involverer samspillet med industrirobotter, automationsudstyr og computer vision teknologier forbundet i et netværk, anvende og implementere reguleringsteknikker for at kunne styre og regulere robotter, udvikle it-løsninger og meget andet.
På uddannelsen lærer du om simulering og integration af robotløsninger, robotter og automation i industrielle sammenhæng, samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og indlejrede platforme, indlejrede systemer til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter, hvordan robotter bevæger sig og hvordan man beskriver det matematisk og meget mere.
Uddannelsen giver dig blandt andet viden om digital signalbehandling, simulering af robotsystemer, statistik, transformationer og kinematik, industriel programmering, algoritmer og datastrukturer, softwarearkitektur og softwareudviklingsmetoder.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, som er udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. 1. semester er der fokus på programmering i automation. På 2. semester er der fokus på software og robotter, hvor du får indsigt i de væsentligste præmisser i softwareudviklingsdisciplinen. På 3. semester er temaet signaler i robotsystemer, hvor du lærer om signalbehandling. På 4. semester er der fokus på regulering og simulering af automationsanlæg, hvor du lærer om implementeringen af klassiske og moderne reguleringsteknikker. 5. semester er der fokus på innovation og iværksætteri, hvor du skal arbejde tværfagligt med studerende fra andre ingeniøruddannelser. Derudover har du kurser om algoritmer og statistik, samt valgfag. Du har også mulighed for at læse et semester i udlandet.
På 6. semester skal du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På 7. og afsluttende semester skal du udarbejde et afgangsprojekt – ofte i samarbejde en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning her.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du vil fx kunne arbejde med udvikling og vedligeholdelse af IT-applikationer, rådgivning, integration og udvikling af robot- og automationsteknologi i fx en produktions- og logistikvirksomhed
Du kan læse mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere, kan du med de rette valgfag, læse videre til fx civilingeniør i Robotteknologi.

Derfor skal du læse Diplomingeniør i Robotteknologi

  • Du bliver en del af en branche i stadig udvikling
  • Du får en virksomhedsorienteret uddannelse med gode karrieremuligheder
  • Du får praktisk erfaring, gennem projektarbejde og ingeniørpraktik
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.02.2021