Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Der bliver brugt flere og flere robotter eksempelvis i storindustrien og i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Og det er her du kommer ind i billedet som diplomingeniør i Robotteknologi. Du bliver nemlig både den, som vedligeholder og videreudvikler allerede benyttede robotter, og som integrerer nye robotter og andre automationsløsninger i en virksomheds produktions- og udviklingsarbejde. Du får således en nøgleposition i virksomheden med fokus på mange aspekter af anvendelsen af robotter.

Som studerende lærer du blandt andet, hvordan robotter bevæger sig, og du får de matematiske værktøjer til at beskrive og anvende det. Du lærer, hvordan robotter og automation bliver brugt i industrielle sammenhænge, og du får viden blandt andet om indlejrede systemer - herunder realtidsoperativsystemer – til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter. Du lærer om simulering og integration af robotløsninger, og du får indblik i samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og de indlejrede platforme.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Praktik og afgangsprojekt

I løbet af uddannelsen er du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får mulighed for at prøve teorierne af i praksis og få en forsmag på karrieren i erhvervslivet. 
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan også læse videre til fx civilingeniør i Robotteknologi.  

Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.

IT Camp for piger 2021

Er du pige og interesseret i IT? Kom til IT Camp for piger den 20.-21. marts 2021 på SDU i Odense.

Læs mere