Skip to main content

Arbejd med robotter

Robotterne er her, og de er kommet for at blive. Behovet for robotter er stigende, især i industrien og i produktionsvirksomheder, og der er derfor brug for flere ingeniører med viden om robotteknologi. Som diplomingeniør i Robotteknologi kan du gøre en forskel i den teknologiske udvikling. Du lærer både at udvikle nye robotter og integrere robotløsninger for at løse problemer i samfundet, og der bliver i den grad brug for dig på arbejdsmarkedet.

Hvad lærer jeg?

Som studerende på diplomingeniør i robotteknologi vil du blandt andet lære, hvordan man får en robot til at udføre ellers nedslidende og farlige arbejdsopgaver. Lære hvordan en robot kan gribe, flytter og bearbejde emner, som robotten ser ved hjælp af et kamera og andre smarte sensorer og enheder.

Du vil lære hvordan man bruger avanceret matematik til at udregne hvordan robotten skal bevæge sig. Du vil også lære hvordan man opsamler data fra robotsystemer, behandler data for at styre en robot, og designer den software, der skal bruges i systemerne.

Du får med andre ord alle de kompetencer, man behøver, for at kunne udvikle og sammensætte robotteknologiske løsninger til industrielle miljøer.
Du bliver i stand at løse komplekse opgaver med forskelligt udstyr, der er forbundet i et netværk, og du får redskaber til at styre og regulere robotter og udvikle relevante it-løsninger.

På uddannelsen lærer du blandt andet om simulering og integration af robotløsninger, robotter og automation i industrielle sammenhæng, samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og indlejrede (embedded) systemer til styring og regulering af mekaniske systemer, hvordan robotter bevæger sig og hvordan man beskriver det matematisk.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse virksomhedsrelevante problemer gennem case-baseret arbejde.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, som er udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Eksempelvis kunne et semesterprojekt omhandle udvikling af software til robotsystemer. På 6. semester skal du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På 7. og afsluttende semester skal du udarbejde et afgangsprojekt – ofte i samarbejde en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du vil fx kunne arbejde med udvikling og vedligeholdelse af IT-applikationer, rådgivning, integration og udvikling af robot- og automationsteknologi i fx en produktions- og logistikvirksomhed.
Du kan læse mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere, kan du med de rette valgfag, læse videre til fx civilingeniør i Robotteknologi.

Derfor skal du læse...

  • Du bliver en del af en branche i stadig udvikling
  • Du får en virksomhedsorienteret uddannelse med gode karrieremuligheder
  • Du får praktisk erfaring, gennem projektarbejde og ingeniørprakti
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer


Mød Magnus der læser Robotteknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense