Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Som Operation Management-ingeniør lærer du at gennemføre og lede komplekse udviklingsprojekter på det strategiske, taktiske og operationelle niveau. Du får et blik for helheden og kan implementere løsninger, der optimalt kombinerer procesteknologier, produktion og supply chain-løsninger i et kompleks og turbulent markedsmiljø. 

Du bliver bl.a. uddannet til at

  • udnytte din markeds- og produktviden til at designe målrettede supply chain-løsninger, der udnytter de globale vilkår
  • udvikle og implementere nye principper og systemer for produktion 
  • udvikle globale højteknologiske produktionsvirksomheder med fokus på operations management og logistik.

Du lærer også at overføre din viden om produktion, operations management og supply chain til andre brancher og faglige sammenhænge. Det kan fx være til et hospital, en institution eller andre steder, hvor mennesker og teknologi arbejder sammen.

Uddannelsen foregår i tæt samspil med danske virksomheder samtidig med, at der arbejdes med forskning inden for produktion og supply chain-området, så du bliver trænet til at stå for innovation og vækst i danske virksomheder.

Specialisering

Du vælger enten at specialisere dig i Produktionsteknologi eller Global Supply Chain Development.

Fagprofilen i Produktionsteknologi
Vælger du at specialisere dig i produktionsteknologi, får du et dybdegående kendskab til tekniske automatiseringsenheder, og du kan fx stå for implementering og drift af automatiseringsprocesser.

Du lærer, hvordan man kan flytte produktionsfaciliteter til andre lands- eller verdensdele, og du kan planlægge, indrette og implementere en given produktion på den smarteste måde.

Fagprofilen i Global Supply Chain Development
Med en specialisering i Global Supply Chain Development bliver du uddannet til at lede og gennemføre komplekse supply chain-udviklingsprocesser fra start til slut. Du bliver specialist i at designe målrettede supply chain-løsninger, der får det bedste ud af det globale vilkår, som virksomheden operer på. Samtidig kan du kombinere nye teknologier med de rigtige mennesker, så I opnår den optimale virksomhed både i forhold til produktion og fleksibilitet.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. Projektoplæggene kommer som regel fra virksomheder, og vi lægger vægt på, at du løser problemstillinger fra "det virkelige liv".

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Vælger du at specialisere dig i Produktionsteknologi, vil du typisk arbejde med fremtidens produktionssystemer, design af automationsløsninger samt opbygning og ledelse af globale produktionsnetværk. Specialiserer du dig i Supply Chain Development vil du fx arbejde med integrationen af produktudvikling, forretningsudvikling og udvikling af globale supply chains.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 15.03.2019