Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management skal du have en relevant bacheloruddannelse, og desuden skal du være i relevant beskæftigelse eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.

Krav til din bacheloruddannelse

Disse uddannelser opfylder adgangskravet: 

 • Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing fra SDU eller AU
 • Diplomingeniør i Produktion fra SDU eller DTU
 • Diplomingeniør i Maskin og produktion fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Globale Forretningssystemer fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Product Development and Innovation fra SDU, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Du er startet på uddannelsen i 2014 eller tidligere
  • Du har bestået kurset 'Supply Chain Management 3' fra Global Management and Manufacturing-uddannelsen eller 'Operations Management 3, ERP, Automation' fra Manufacturing Engineering and Management, og endelig:
  • Du har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management.
 • Civilingeniør i Innovation and Business fra SDU, hvis du:
  • har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management.

Har du en anden uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal den som minimum indeholde:

 • 5 ECTS i Logistics and distribution management
 • 5 ECTS i Inventory and materials management
 • 5 ECTS i Quality mangement
 • 5 ECTS i Supply Chain Management
 • 5 ECTS i Materials and manufacturing processes.

Relevant beskæftigelse eller relevant iværksættervirksomhed

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Læs mere om kravene til beskæftigelse her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Uddannelsen udbydes på engelsk. Du skal derfor have bestået engelsk på B-niveau eller tilsvarende. Har du ikke bestået engelsk B, kan du bevise dine engelskkundskaber som beskrevet nedenfor.

Vær opmærksom på, at fristen for at dokumentere engelske sprogkundskaber er d. 15. maj.

Engelske sprogtests
Du kan dokumentere dine engelskkundskaber vha. en sprogtest. SDU accepterer følgende tests, hvis testen ikke er mere end to år gammel:

 • TOEFL IBT test med en score på minimum 88. For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en socre report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet. Informer os venligst, når du har lavet en sådan anmodning.
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5
 • CAE test med karakteren C eller bedre (testen accepteres kun fra et Cambridge Network). For at vi kan validere dit resultat, skal du oplyse os dit ID number (fx EPA123456) og dit secret number (4 cifre)
 • CPE fra University of Michigan

Engelsk på gymnasieniveau
Hvis du har et gymnasiebevis fra et land inden for EU/EEA, fra Norden eller fra Schweiz, kan du muligvis dokumentere dine engelskkundskaber vha. dit gymnasiebevis. Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk. Vi vil derefter vurdere, om dit engelsk fra gymnasiet svarer til et dansk B-niveau. Vi opfordrer dig til at sende dine papirer via SPOC for en forhåndsvurdering.

Undtagelser
Hvis hele din bacheloruddannelse er taget i USA, Canada (den engelsktalende del), Australien, New Zealand, Storbritannien eller Irland, kræves der ikke yderligere dokumentation. Dette gælder kun, hvis hele uddannelsen er taget i et af disse lande. Har du taget din uddannelse som fjerstudier, er du ikke undtaget.

Hvis du har en engelsksproget professionsbacheloruddannelse fra Danmark, er du også undtaget for yderligere dokumentation. Vi har dog brug for en bekræftelse fra din uddannelsesinstitution, hvor det fremgår, at uddannelsen er taget på engelsk.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

 • Fagligt indhold og niveau i den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Karakterer i fag inden for:
  • Logistics and distribution management
  • Inventory and materials management
  • Quality management
  • Supply Chain Management
  • Materials and manufacturing processes
 • Motivation for og evne til at gennemføre uddannelsen
Sådan søger du ind

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Du kan læser mere om hvordan du søger her.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Tro og love-erklæring. Du kan se eksempler på relevant beskæftigelse med basis i din adgangsgivende uddannelse, hvis du klikker på "Adgangskrav" ovenfor.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed.

Læs mere om de generelle krav, der stilles til bilag.


Ansøgningsfrister

Denne uddannelse har studiestart i September. Der gælder følgende ansøgningsfrister i 2019:

 • 7. august for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse

Fra 2020 og frem gælder følgende frister:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies