Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse, og desuden skal du være i relevant beskæftigelse eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.

Krav til din bacheloruddannelse

Disse uddannelser opfylder adgangskravet: 

 • Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing fra SDU eller AU
 • Diplomingeniør i Produktion fra SDU eller DTU
 • Diplomingeniør i Maskin og produktion fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Globale Forretningssystemer fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Product Development and Innovation fra SDU, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Du er startet på uddannelsen i 2014 eller tidligere
  • Du har bestået kurset 'Supply Chain Management 3' fra Global Management and Manufacturing-uddannelsen eller 'Operations Management 3, ERP, Automation' fra Manufacturing Engineering and Management, og endelig:
  • Du har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management.
 • Civilingeniør i Innovation and Business fra SDU, hvis du:
  • har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management.

Har du en anden uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal du som minimum opfylde 4 af disse adgangskrav:

 • 5 ECTS i Materials Science
 • 5 ECTS i Quality mangement
 • 5 ECTS i Production Technology
 • 5 ECTS i Inventory Management
 • 5 ECTS i Supply Chain Management
 • 5 ECTS i Industrial Engineering / Engineering Management

Relevant beskæftigelse eller relevant iværksættervirksomhed

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Læs mere om kravene til beskæftigelse her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber som en del af din ansøgning.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet på den adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Sådan søger du ind

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Du kan læser mere om hvordan du søger her.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Tro og love-erklæring. Du kan se eksempler på relevant beskæftigelse med basis i din adgangsgivende uddannelse, hvis du klikker på "Adgangskrav" ovenfor.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

15. oktober for EU/EØS og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse

1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

 
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du

Ledige pladser til studiestart i september

Du kan stadig nå at blive optaget på uddannelsen til studiestart i september.

Se mere her