Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management skal du have en relevant bacheloruddannelse og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse.

Disse uddannelser opfylder adgangskravet: 

 • Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing fra SDU eller AU
 • Diplomingeniør i Produktion fra SDU eller DTU
 • Diplomingeniør i Maskin og produktion fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Globale Forretningssystemer fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Product Development and Innovation fra SDU, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Du er startet på uddannelsen i 2014 eller tidligere
  • Du har bestået kurset 'Supply Chain Management 3' fra Global Management and Manufacturing-uddannelsen eller 'Operations Management 3, ERP, Automation' fra Manufacturing Engineering and Management, og endelig:
  • Du har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management
 • Civilingeniør i Innovation and Business fra SDU, hvis du:
  • har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal du som minimum opfylde 4 af disse adgangskrav:

 • 5 ECTS i Materials Science
 • 5 ECTS i Quality management
 • 5 ECTS i Production Technology
 • 5 ECTS i Inventory Management
 • 5 ECTS i Supply Chain Management
 • 5 ECTS i Industrial Engineering / Engineering Management

Relevant beskæftigelse

Der er tre måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på. Du kan: 

 • Være i relevant beskæftigelse som ansat i en offentlig eller privat virksomhed
 • Være beskæftiget i en fagligt relevant selvstændig etableret virksomhed
 • Være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed 

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber som en del af din ansøgning. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet på den adgangsgivende bacheloruddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Relevante bilag

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse. Du kan læse nærmere om, hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse her

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.