Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Erhvervskandidatuddannelsen varer på deltid 4 år fordelt på 8 semestre og bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.