Master i international virksomhedskommunikation

Uddannelsen giver dig teoretisk viden og analyseevne, så du opnår kompetencer til at løse de kommunikations- og ledelsesmæssige opgaver, der efterspørges i både virksomheder og organisationer.
Mere om studiet
Mere om studiet

Deltagerprofil | Fleksibel uddannelse | Undervisningsform

ansoegning
Sådan søger du ind på studiet

Ansøgningsfrister | Ansøgningsportal

Uddannelsens opbygning
Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen | Certificerede fagpakker | Studieordning | Fagbeskrivelser

Praktiske oplysninger

Pris | Adgangskrav | Undervisningsplan

Kontakt os

Du er velkommen til at ringe og få en snak med studieleder eller studiekoordinator om uddannelsen.