Skip to main content

Ansøgning og adgangskrav

Her på siden kan du blandt andet blive klogere på adgangskravene til uddannelsen, og få viden om, hvordan du søger ind på uddannelsen.

For at blive optaget på en Masteruddannelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen


Ansøg

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

Der åbnes for ansøgning til fag i efteråret  fra 1. april.

Vejledning til ansøgning

For at ansøge skal du bruge MitID, og det er en god idé at have CV og eksamensbeviset i elektronisk udgave klar, når du går i gang med at ansøge.  

Der åbnes for ansøgning til fag i efteråret fra 1. april.

Der skal søges i Ansøgningsportalen

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.