Skip to main content

Hvis du opfylder følgende betingelser, kan du umiddelbart optages på uddannelsen:

  • Du har tidligere gennemført mindst en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse.
  • Du har mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
  • Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Ønsker du en forhåndsgodkendelse af dine individuelle kvalifikationer – eller er du i øvrigt i tvivl om, hvorvidt du kan optages på uddannelsen – er du til enhver tid meget velkomme til at kontakte os.

Krav om dansk

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2).

Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.