Skip to main content

Masteruddannelsen er etableret i samarbejde mellem alle vores aktiviteter inden for International virksomhedskommunikation. Derfor foregår undervisningen i hhv. Odense, Kolding og Slagelse.

Hvert modul består af syv undervisningsgange, hvoraf fire er online undervisning. Det betyder, at du kun skal møde op på det givne campus 3 lørdage per modul.

Uddannelsen er normeret til at vare 4 semestre og består af obligatoriske kurser og et masterprojekt.