Skip to main content

Praktiske oplysninger

Her på siden finder du informationer om og hjælp til alt det praktiske i forbindelse med uddannelsen og studiestart.

Nyttige informationer – før du søger ind

Uddannelsens samlede pris er 96.000 kr. 

 

Hvert modul koster 12.000 kr.

  
Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen og den tilhørende eksamen. 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg.

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester og dækker undervisning og eksamen i det pågældende semester.

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDUs Efteruddannelse.

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDUs salgsbetingelser.

Undervisningsplan

Forår 2024

Undervisningen starter op:  
Efterårsfag: Primo september  
Forårsfag: Primo februar

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet (SDU). Undervisningen finder sted i vores Campusbyer i Odense, Slagelse og Kolding.

 Syddansk Universitet

Campusvej 55, 5230 Odense M
Nærmere oplysning om lokale får du oplyst før studiestart.

Universitetet har gode undervisningsfaciliteter med trådløs netadgang, kantine, studenterboghandel samt et universitetsbibliotek.

Derudover har du som masterstuderende adgang til loungen for efteruddannelse, hvor du kan slappe af i sofamiljøerne med en kop kaffe eller te. Der er grupperum og aflåste bokse til opbevaring.

Studiehåndbog - når du er optaget

For at blive studieklar skal du som det første have et studiekort.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt uploader et foto af dig selv og bestiller dit studiekort. Studiekortet skal du bruge, når du logger på SDU’s IT-systemer, til adgang uden for åbningstid på Campus, til loungen, til at udprint på Campus, og når du går til eksamen som legitimation. På studiekortet fremgår dit eksamensnummer også. Studiekortet bliver fremsendt med post.

Hvis du oplever problemer med bestilling af studiekort, adgang til it-systemer eller mister dit studiekort, så kontakt Servicedesk på tlf. 65 50 29 90.

Din studentermail er den officielle mailadresse, som bliver brugt af universitetet til generel information til alle studerende. Mastersekretariatet sender specifik information, svar på ansøgninger og deadlines til din studentermail, så det er derfor meget vigtigt, at du tjekker mailen ofte. 

SDU anbefaler af persondatamæssige grunde desuden, at du bruger din studentermail frem for din arbejdsmail til kommunikation med universitetet.

Vigtig information vedrørende studiet, herunder aflysninger, kan også findes på den enkelte uddannelses hjemmeside eller på ItsLearning.

Som studerende på SDU er det vigtigt, at du har adgang til en række af universitetets IT-systemer herunder din SDU-mail, kursustilmelding og universitets e-læringsportal ItsLearning. Når du har modtaget dit studiekort, skal du bruge dit eksamensnummer til at oprette adgang til SDU’s IT-systemer.

Tilgå systemerne her.

For at få brugernavn og adgangskode til IT-systemerne skal du aktivere din bruger-konto. I løbet af et par dage kommer der en mail om universitets IT-faciliteter, herunder din personlige SDU-mailadresse. Hvis du ikke modtager mailen inden for en uge, eller hvis du oplever problemer med log-in osv.  kan du henvende dig til IT-service Support på servicedesk@sdu.dk eller tlf. 65 50 29 90.

Du kan bruge dit studiekort til at få adgang til SDU uden for normale åbningstider. Studiekortet aktiveres ved dørene, hvor du indtaster en valgfri firecifret adgangskode. Derefter kan du bruge studiekortet hver gang, at du vil ind på universitet uden for åbningstiderne.

Skulle du have problemer med adgang kan du kontakte Teknisk service på  65 50 88 88.

Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, der primært fungerer som videncenter for studerende samt ansatte på SDU og giver adgang til bøger, tidsskrifter, aviser, mikrofilm, en række elektroniske ressourcer og online databaser. 

Du er som studerende automatisk oprettet som låner, og kan med dit SDU email og password bestille og downloade bibliotekets materialer og e-ressourcer på bibliotekets hjemmeside.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplanener og har brug for hjælp, så kig på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Skal du i gang med at finde litteratur og information, kan du få udbytte af libguiden Virksomheds- og markedsinformation, hvor du finder nem adgang og korte videoer til relevante databaser.  

Biblioteket tilbyder også kurser i materialesøgning og opgaveskrivning.

Academic Books sælger bøger til studerende og ansatte på SDU. Ved semesterstart skal du kontakte Academic Books på: sdu@academicbooks.dk, hvis du ønsker at få tilsendt den samlede semesterlitteratur.

Studerende får 10 % studierabat på studierelevante bøger (gælder ikke nedsatte bøger).

Itslearning er portalen med alle dine fag samt dit personlige on-line rum.

denne side kan du se, hvordan du kommer i gang med at bruge itslearning og hvilke muligheder, der findes på e-læringsplatformen.

Det er gratis at parkere på parkeringsarealerne ved SDU på Campusvej, men det er ikke gratis i området ved Cortex Park og Campuskollegiet, så vær opmærksom på skiltningen uanset, hvor du parkerer.  

Du kan finde den nærmeste parkeringsplads og lokaler  på maps.sdu.dk eller på App. 

Til undervisningen vil der være let  forplejning. Dette dækker over morgenmad, frokost og kage samt vand, kaffe og the. Derudover findes  andre muligheder for forplejning.

Læs mere om åbningstider og menu på SDU  kantinernes hjemmeside.

Loungen er placeret ved siden af SDUs hovedindgang og er mødested for efteruddannelsesstuderende. Du har adgang til loungen med dit studiekort, som scannes  ved indgangen til loungen.  I loungen har du mulighed for at hænge dit overtøj og opbevare dine værdier i skabene. Du kan også altid tage dig en kop kaffe eller te.

Der er ligeledes rig mulighed for gruppearbejde i grupperummene.  På nederste etage er der mødelokaler og båse, hvor du kan finde arbejdsro før eller efter undervisningen.  Loungen kan bruges til undervisning og fremlæggelser, men også eksaminer. 

For at booke et af grupperummene til møder skal du sende en mail til mastersekretariatet@sdu.dk. 

Hvis du mangler overnatning i Odense eller en af de andre Campusbyer, kan du opnå rabat ved at kontakte SDUs boligformidling på bolig@sdu.dk .