Skip to main content

Mangler du målrettede kommunikations- og ledelseskompetencer på højt niveau?

Masteruddannelsen i International Virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret erhvervsrettet uddannelse, som giver dig kompetencer til at at analysere, tilrettelægge og løse de opgaver, der har med virksomhedens kommunikation at gøre.

Du kan støtte ledelsen på din arbejdsplads ved at definere og illustrere centrale dimensioner og udfordringer ved strategisk organisationskommunikation, ligesom du får viden om organisationskultur, så du kan sætte dit præg på organisations- og kommunikationsudvikling.

Uddannelsen kvalificerer dig også til selvstændigt at kunne vurdere team- og ledelsesmæssige spørgsmål, ligesom den giver kompetencer til at deltage i organisations- og kommunikationsudvikling på både organisations-, gruppe- og individniveau.

Derfor skal du læse masteruddannelsen:

Uddannelsen giver dig viden og en række færdigheder og kompetencer

Du får forskningsbaseret teoretisk og metodisk viden om:

 • corporate communication som kommunikationsstrategi, ledelsesideal og ledelsespraksis
 • organisationskultur og kommunikations- og organisationsudvikling
 • forandringskommunikation og ledelse
 • multimodal teori
 • kvantitative og kvalitative metode

Du vil med uddannelsen kunne:

 • anvende teorier og koncepter inden for corporate communication
 • analysere organisationskultur samt komme med forslag til kommunikations- og organisationsudvikling på både organisations-,gruppe- og individniveau
 • anvende kvantitative og kvalitative metoder og vurdere deres anvendelighed i konkrete situationer
 • analysere og vurdere virksomhedskommunikative tekster
 •  analysere alle faser af alle typer af forandringsprojekter i organisationer
 • analysere udfordringer i global virksomhedskommunikation og ledelse
 • vurdere analyseresultater af kvantitative og kvalitative undersøgelser samt formidle resultater heraf
 • udarbejde kommunikationsstrategier i praksis samt arbejde med ledelse heraf
 •  forestå kommunikations- og organisationsudvikling
 •  udarbejde løsningsforslag til, hvordan en organisation kommunikativt og ledelsesmæssigt gennemfører forandringsprojekter.
 • varetage rollen som tekstdesigner eller rådgiver
 • foreslå løsninger på udfordringer i global virksomhedskommunikation og ledelse
 • globaliseringens indvirkning på virksomhedskommunikation

Kontakt os