Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på uddannelsen, optages du i første omgang på en professionsbacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3½ år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Er du allerede multimediedesigner eller markedsføringsøkonom?
Hvis du har taget en multimediedesigneruddannelse eller en markedsføringsøkonomuddannelse, kan du få merit på professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation. Læs mere om dine muligheder.


Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Som en del af uddannelsen skal du et halvt år i praktik. Praktikpladsen skal du selv finde, men SDU formidler en lang række praktikpladser og studiejobs. Praktikken kan også finde sted i en virksomhed i udlandet. Du får SU under praktikken.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Med den 3½-årige professionsbacheloruddannelse i engelsk og digital markedskommunikation er du klar til at søge ud på arbejdsmarkedet.