Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation

  • Denne uddannelse kan læses i Slagelse

Uddannelsen for dig, der vil arbejde med sprog, digital kommunikation og visuelt design i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor digital kommunikation på dansk eller engelsk, samt design af digitale kommunikationsprodukter.

Virksomheder bruger i stigende grad de digitale medier til at kommunikere og markedsføre deres produkter og ydelser. Du vil kunne udarbejde tekster på dansk eller engelsk og du lærer at bruge og implementere digitale teknologier som hjemmesider og sociale medier.

Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande.

Med uddannelsen kan du bringe din viden i spil inden for globale dagsordener som fx bæredygtig produktion, fredelige samfund og globale partnerskaber, fordi du opnår viden og kompetencer inden for sprog, kommunikation og kultur.