Skip to main content

Hvis du allerede er markedsføringsøkonom eller multimediedesigner, kan du få merit på professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation.

En afsluttet markedsføringsøkonomuddannelse kan give merit for op til 50 ECTS på professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation. Hvis du kommer med en afsluttet multimediedesigneruddannelse,  kan du få merit for op til 60 ECTS på professionsbacheloruddannelsen.

 Adgangskrav
Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav til professionsbacheloruddannelsen i digital markedskommunikation, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Du søger om optagelse på uddannelsen via den sædvanlige optagelsesprocedure.

Få godskrevet din markedsføringsøkonom- eller multimediedesigneruddannelse
Når du er blevet optaget på professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation, kan du søge om merit på baggrund af din markedsføringsøkonomuddannelse eller din multimediedesigneruddannelse. Vær opmærksom på, at studienævnet tildeler dig merit på baggrund af en individuel konkret vurdering af din tidligere uddannelse.