Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre fagblokke samt valgfag.


De obligatoriske fag omfatter:Valgfagene giver dig mulighed for at udbygge din kompetence i fremmedsproget eller inden for kommunikation eller marketing.


Du har også mulighed for at tage valgfag ved et andet universitet i Danmark eller i udlandet, når blot indholdet er relevant for uddannelsen.


På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. Dette kan være i samarbejde med en virksomhed


 


Du kan læse videre, efter du har opnået din bachelorgrad. Læs mere om vores spændende kandidatuddannelser.


 

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på International virksomhedskommunikation - Engelsk og kommunikation

læs her

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

klik her