Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på uddannelsen, optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

På denne uddannelse kan du vælge mellem 2 linjer: Kommunikation eller International marketing. En række kurser er fælles for de to linjer, fx valgfag og markedskommunikation, kommunikationsteori og organisationskommunikation.

Er du allerede serviceøkonom eller markedsføringsøkonom?
Hvis du har taget en serviceøkonomuddannelse eller en markedsføringsøkonomuddannelse, kan du få merit på bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation. Læs mere om dine muligheder.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Med den 3-årige bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation kan du vælge at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. Det kan du enten gøre på vores overbygningsuddannelse i International virksomhedskommunikation eller på en helt anden kandidatoverbygning og skabe din egen profil.