Skip to main content

Studieliv

På Campus Slagelse er vi meget tæt forbundne, og du vil opleve, at du hurtigt lærer også andre end dine holdkammerater at kende. Vi synes selv, at det er en styrke ved studiet.


Undervisningen foregår til dels på mindre hold, hvor du deltager sammen med 10-35 medstuderende. I de sproglig-kulturelle fag foregår undervisningen på fremmedsproget.


Læs mere om fagene under Uddannelsens opbygning.


Læsegrupper

I gennemsnit har du 12 timers undervisning om ugen. Derudover skal du naturligvis forberede dig til undervisningen. At studere er fuldtidsbeskæftigelse, og det er en god idé allerede fra starten at komme med i en læsegruppe, så du kan diskutere og gennemgå stoffet sammen med dine medstuderende.


Bachelor med erfaring

Som studerende på uddannelsen har du mulighed for at tage på enten et praktik- eller udlandsophold under uddannelsen. På den måde får du erfaring med at bruge sproget og dine faglige kompetencer – og det er noget arbejdsgiverne godt kan lide at se på cv’et.


Bachelor eller kandidat?

Uddannelsen kombinerer undervisning i dit valgte sprog med undervisning i kommunikation og IT. Uddannelsen er opbygget, så du efter 3 år kan afslutte med en bachelorgrad eller fortsætte endnu to år og få en kandidatgrad.