Skip to main content

International virksomhedskommunikation - Engelsk og kommunikation, Slagelse (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Slagelse

Uddannelsen for dig, der vil arbejde med kommunikation og branding i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor planlægning af kommunikation og udarbejdelse af kommunikationsprodukter på dansk eller engelsk.

Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande.

Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, og du vil kunne arbejde med både intern og ekstern kommunikation nationalt og globalt. Du får viden om projektledelse og lærer at udforme kommunikationsstrategier og planlægge kampagner. Du vil kunne producere såvel mundtlige som skriftlige og digitale kommunikationsprodukter.

Med uddannelsen kan du bidrage til at skabe bæredygtig udvikling indenfor forbrug, ledelse og organisation, idet du opnår viden og kompetencer inden for sprog, kommunikation, kultur og forbrug.