Skip to main content

Forskning

De fire forskningsenheder

Offentlig ret
Forskningsenheden beskæftiger sig med forskning i offentligretlige emner/fag, herunder forholdet mellem borgeren og det offentlige samt erhvervslivets møde med det offentlige.  Kontakt forskningsgruppeleder Frederik Waage  for nærmere oplysninger eller besøg gruppens hjemmeside.

Privatret
Privatretsgruppen består af forskere, der interesserer sig for de retlige discipliner vedrørende personers og selskabers indbyrdes forhold. Kontakt forskningsgruppeleder Kristina Siig for information om forskningen eller besøg gruppens hjemmeside.

 

Retten i samfundet 
Forskningsgruppen Retten i samfundet består af forskere, der interesserer sig for rettens tværdisciplinære aspekter, herunder især retssociologi og kriminologi, men også retshistorie, retsfilosofi, retslære, retsantropologi og metodespørgsmål. Kontakt forskningsgruppeleder Linda Kjær Minke for information om forskningen eller besøg forskningsgruppens hjemmeside.

International ret
Forskningsgruppen International ret består af forskere, der interesserer sig for internationale og EU-retlige retsforhold. Kontakt forskningsgruppeleder Bugge Thorbjørn Daniel for information om forskningen eller besøg gruppens hjemmeside.

 


 

Sidst opdateret: 07.07.2021