Skip to main content
DA / EN

Privatret

Forskningsgruppes fokus

Forskningsgruppen Privatret fokuserer på emner, der vedrører reguleringen af forholdet mellem de enkelte borgere, borgere og virksomheder samt virksomheder indbyrdes. Den privatretlige regulering berører mange forskellige aktører – lige fra de store internationale selskaber og offentlige myndigheder til den almindelige forbruger og familie.

Forskningsgruppen beskæftiger sig med den traditionelle privatret og søger at koble privatrettens grund- og specialdiscipliner. Formålet hermed er at undersøge den grundlæggende formuerets og specialdisciplinernes gensidige betydning og påvirkning. Samtidig arbejder gruppen også på tværs af juraens discipliner i form af forskning inden for skatteret og kapitalmarkedsret. Ligeledes har internationale konventioner og international/EU-lovgivning også betydning for den danske privatretlige regulering og dermed for gruppens forskning.

 

Gruppens forskning har dermed en bred samfundsmæssig interesse og relevans, og gruppens forskningstemaer har også bånd til andre forskningsområder i instituttets øvrige forskningsgrupper.

 

Forskningsgruppen er stærkt forankret i de juridiske uddannelser ved SDU og varetager undervisningen i en stor del af de centrale grundfag på Ba Jura, HA (jur.) og deltidsuddannelsen samt i en bred vifte af valgfag på cand.jur.- og cand.merc.(jur.)-uddannelserne. Gruppen er desuden ansvarlig for de erhvervsjuridiske fag på HA-, HD-, cand.negot.-, cand. merc.aud. - og ingeniøruddannelsen.

Her kan du se en liste over forskningsgruppens medlemmer.

Forskningstemaer i gruppen

  • Grundlæggede privatret
  • International handelsret
  • Offentlig ret i privatretten
  • Skatteret
  • Special privatret

Ønsker du at kontakte en forsker inden for disse forskningstemaer, henviser vi til vores ekspertliste.

Sidst opdateret: 12.10.2022