Skip to main content
DA / EN

Offentlig ret

Forskningsgruppen fokuserer på forskning inden for de offentlig retlige fag. Gruppens fokus er både på forholdet mellem borgeren og det offentlige og virksomheders/erhvervslivets møde med det offentlige. Et centralt arbejdsområde for gruppen er altså, hvordan borgeren og danske virksomheder er stillet i forhold til offentlig regulering.

Forskningen inden for den offentlige ret har fokus på at fastlægge gældende ret for udvalgte retsområder, idet det er væsentligt at have og formidle viden om den regulering, der ofte på obligatorisk vis vedrører og påvirker borgeren.

Her kan du se en liste over forskningsgruppens medlemmer.

Samarbejde

Gruppen har et bredt samarbejde, blandt andet med Nordisk Ministerråd, Region Sjælland (sundhedssektoren) og Energisektoren. Derudover er gruppens forskere i berøring med forskellige ERFA- grupper samt ekspropriationsudvalget.

Der er for nyligt indledt et samarbejde med KU og Nordisk Ministerråd om digitalisering ved domstolene. Du kan læse mere om projektet her.

Forskningstemaer i gruppen

  • Civilproces
  • Forfatningsret
  • Forvaltningsret
  • Immaterialret
  • Markedsret
  • Skatter og afgifter
  • Sundhedsret
  • Udbudsret

Ønsker du at kontakte en forsker inden for disse forskningstemaer, henviser vi til vores ekspertliste.

Forskningsprojekter

Sidst opdateret: 05.04.2024