Skip to main content
DA / EN

Forskning

Forskningen på Juridisk Institut er organiseret i fire forskningsgrupper og et center. 

Offentlig ret

Forskningsenheden beskæftiger sig med forskning i offentligretlige emner og medlemmerne fordeler sig i fire undergrupper:  forfatningsret, almen forvaltningsret, den specielle forvaltningsret og skatteret. Kontakt forskningsgruppeleder Frederik Waage for nærmere oplysninger eller besøg gruppens hjemmeside.

Privatret

Privatretsgruppen består af forskere, der interesserer sig for de retlige discipliner vedrørende personers og selskabers indbyrdes forhold. Kontakt forskningsgruppeleder Torsten Bjørn Larsen  for information om forskningen eller besøg gruppens hjemmeside.

 

Retten i Samfundet

Forskningsgruppen Retten i Samfundet består af forskere, der interesserer sig for rettens tværdisciplinære aspekter, herunder især retssociologi og kriminologi, men også retshistorie, retsfilosofi, retslære, retsantropologi og metodespørgsmål. Kontakt forskningsgruppeleder Linda Kjær Minke for information om forskningen eller besøg forskningsgruppens hjemmeside.

International ret

Forskningsgruppen International ret består af forskere, der interesserer sig for internationale og EU-retlige retsforhold. Kontakt forskningsgruppeleder Bugge Thorbjørn Daniel for information om forskningen eller besøg gruppens hjemmeside.

 

Centre for Law, Sustainability and Justice

Centre for Law, Sustainability and Justice består af forskere der interesserer sig for bæredygtig udvikling. Centret tager udgangspunkt i FN's verdensmål som den nuværende politiske ramme for global bæredygtig udvikling. Kontakt centrets leder Karin Buhmann for information om deres forskning eller besøg centrets hjemmeside for mere info.

 

Sidst opdateret: 12.10.2022