Skip to main content
DA / EN

International ret

I forskningsgruppen International ret fokuseres der således på emner inden for internationale retsforhold og EU's indre marked. International ret påvirker i dag mange samfundsaktører og indtænkes i mange forskellige slags beslutninger. Fælles for gruppens fokus er den internationale oprindelse og karakter af retsmaterialet der arbejdes med.

Her kan du se en liste over forskningsgruppens medlemmer.

Forskningstemaer i gruppen

 • EU-ret
 • Folkeret
 • International investorbeskyttelse
 • International handelsregler
 • Kriminalret
 • Menneskeret
 • Retshåndhævelse i Arktis og til søs
 • Transitional Justice
 • Udbudsret
 • WTO-ret

Ønsker du at kontakte en forsker inden for disse forskningstemaer, henviser vi til vores ekspertliste.

Gruppen er en del af CWS (Center for War Studies) på SDU, i det omfang det er relevant for forskningen. Gruppen arrangerer løbende arrangementer, hvor det tilstræbes at engagere både forskere og studerende.

Internationale processpil

Forskningsgruppen står også hvert år for tre internationale processpil som er et led i Juridisk Instituts talentudviklingsprogram.

 • International privatret: Vis Moot
 • Folkeret: Telders
 • WTO-rets konkurrencen ELSA Moot Court Competition.

 

Juridisk Institut Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 3250
 • Fax: +45 6593 0726

Sidst opdateret: 12.10.2022