Forskning

Vi anvender de mest relevante metoder, når vi søger at besvare vores forskningsspørgsmål. Disse metoder tæller registeranalyser, spørgeskemaundersøgelser  og laboratorieeksperimenter.

Vores centrale forskningstemaer er:

  • Adfærd, incitamenter og motivationer
  • Lighed i sundhed og lighed i adgang til sundhedsydelser
  • Patienters og borgeres præferencer og værdisæt
  • Effekt evaluering af sundhedsinterventioner

Vi fokuserer lige nu på følgende emneområder: almen praksis, sundhedssystemer, population health, prioritering, mental sundhed og diabetes.  

For uddybning af vores forskningstemaer og emneområder henviser vi til vores engelske sider.

Undervisning 
Vi tilbyder undervisning på bachelor og masterniveau inden for følgende fag: Sundhedsøkonomi, Økonomisk Evaluering, Forebyggelsesøkonomi, Farmakoøkonomi og Metode.

 

Vi kan følges på

Twitter

Formidling og samfundsrelevans

I DaCHE gør vi en aktiv indsats for at vores forskning integreres i det danske sundhedsvæsen. Vi indgår i praksisnære forskningprojekter med de kliniske miljøer og vi gennemfører udrednings- og analyseopgaver for forskellige sundhedspolitisk myndigheder og aktører. Hvis du vil vide mere kan du kontakte lektor og analysechef Kim Rose Olsen.

Tag kontakt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies