Skip to main content
DA / EN

Om DaCHE

 

 

Forskning

Vi anvender de mest relevante metoder, når vi søger at besvare vores forskningsspørgsmål. Disse metoder tæller registeranalyser, spørgeskemaundersøgelser  og laboratorieeksperimenter.

Vores centrale forskningstemaer er:

  • Adfærd, incitamenter og motivationer
  • Lighed i sundhed og lighed i adgang til sundhedsydelser
  • Patienters og borgeres præferencer og værdisæt
  • Effekt evaluering af sundhedsinterventioner

Vi fokuserer lige nu på følgende emneområder: almen praksis, sundhedssystemer, population health, prioritering, mental sundhed og diabetes.  

For uddybning af vores forskningstemaer og emneområder henviser vi til vores engelske sider.

Undervisning 
Vi tilbyder undervisning på bachelor og masterniveau inden for følgende fag: Sundhedsøkonomi, Økonomisk Evaluering, Forebyggelsesøkonomi, Farmakoøkonomi, Data Science og Metode.

Sidst opdateret: 26.03.2023