Skip to main content

Organisation

IRS udgør den universitære partner og organisatoriske ramme for klinisk forskning og uddannelse på sygehuse i Region
Syddanmark* og Region Sjælland.

Mange matrikler – stor geografisk spredning

Der er stor geografsk spredning mellem sygehusene, men forskningsmiljøer og fagligheder bindes organisatorisk sammen af IRS. Instituttet er derfor ikke et institut med én bygning og én placering, men et fællesskab med adgang til hinandens forskning, kompetencer og understøttende infrastruktur.

Her er altid åbne døre mellem forskere, studerende og medarbejdere.

 

Organisationsdiagram

IRS organisation - koordinerende forskningsledere

 

IRS Ledergruppen består af institutleder Rikke Leth-Larsen og fast tilknyttede repræsentanter (koordinerende forskningsledere) fra hvert af de tilknyttede sygehus.  

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 11.03.2021