Skip to main content

Organisation

IRS udgør den universitære partner og organisatoriske ramme for klinisk forskning og uddannelse på sygehuse i Region
Syddanmark og Region Sjælland.

Mange matrikler – stor geografisk spredning

Der er stor geografsk spredning mellem sygehusene, men forskningsmiljøer og fagligheder bindes organisatorisk sammen af IRS. Instituttet er derfor ikke et institut med én bygning og én placering, men et fællesskab med adgang til hinandens forskning, kompetencer og understøttende infrastruktur.

Her er altid åbne døre mellem forskere, studerende og medarbejdere.

 

Organisationsdiagram

IRS ledes af en institutleder. Sygehuse med forskere tilknyttet IRS, har en koordinerende forskningsleder (KFL), der sammen med institutleder udgør IRS lederkredsen. Hvert sygehus har desuden en række forskningsgruppeledere (FL), der i det daglige refererer til KFL vedr. universitære forhold.

Klik her for at se organisationsdagrammet

IRS organisation - koordinerende forskningsledere

IRS Ledergruppen består af institutleder Rikke Leth-Larsen og fast tilknyttede repræsentanter (koordinerende forskningsledere) fra hvert af de tilknyttede sygehuse.  

IRS Brochure

Læs mere om hvad IRS er for en størrelse. I brochuren her får du historien om IRS

Se brochuren her

Fortællingen om IRS

Dyk ned i fortællingen om IRS

Læs her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 17.08.2021