Skip to main content
DA / EN

Om instituttet

Årlige aktiviteter ved IRS

Her får du et overblik over årligt tilbagevendende tiltag og arrangementer ved IRS

Rekruttering foregår løbende hele året, og ansættelsessamtaler planlægges løbende efter behov. Rekrutteringsmedarbejder forhåndsreserverer samtaledatoer for ansættelsesudvalget i starten af rekrutteringsprocessen (så vidt muligt), mens institutleders PA afslutter samtaleplanlægningen, når bedømmelse af stillinger foreligger. IRS indkalder til samtale

Der afholdes statusmøder med direktioner på de respektive sygehuse. Her deltager lægefaglig direktør, evt. sygeplejefaglig direktør eller administrerende direktør, institutleder og KFL. Til disse møder foreligger som udgangspunkt en fast dagsorden. IRS indkalder til disse møder.

Sygehus Lillebælt: Hver anden måned på skift mellem henholdsvis Kolding- og Vejle-matrikler

Sydvestjysk Sygehus: Fire gange årligt

Sygehus Sønderjylland: Fire gange årligt

Psykiatrien i Region Syddanmark: To gange årligt

Epilepsihospitalet: Én gang årligt

Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse: To gange årligt

Sjællands Universitetshospital: 1-2 gange årligt

Holbæk Sygehus: Efter behov

Nykøbing Falster Sygehus: Efter behov

 1. De respektive sygehuse afholder interne forskningsarrangementer 1-2 gange årligt. Arrangementerne henvender sig oftest til forskere internt. Repræsentanter fra sygehusdirektion, koordinerende forskningsleder, forskningsledere og institutleder deltager om muligt.
 2. Åben forskerdag (Region Syddanmark) og Forskningens dag (Region Sjælland). Afholdes en gang årligt for interne og eksterne forskere og samarbejdspartnere. Bred deltagelse.
 3. Institut for Regional Sundhedsforskning 3. IRS afholder arrangementer med Klinisk institut og øvrige institutter på SUND/SDU med emner af fælles interesse efter behov.
 4. IRS afholder efter behov og gerne på opfordring forsknings- og netværksarrangementer for forskere, undervisere og administrative personer enten ansat i eller i tæt samarbejde med IRS. Arrangementer annonceres via nyhedsbreve, IRS hjemmeside og LinkedIn side.
Afholdes to gange årligt – forår og efterår. Fokus på netværk og workshops med "redskaber" til yngre forskere. Arrangeres af viceinstitutleder i samarbejde med ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter. Institutforum annonceres via nyhedsbreve, IRS hjemmeside, LinkedIn samt i Outlook og kræver tilmelding. Det er gratis at deltage.

Institutforum er for alle i IRS. 

Institutforum finder sted to gange årligt. 

 • Forår (så vidt muligt i maj). Tema med eksterne og interne oplægsholdere. Tema fastlægges af IRS ledergruppen. Netværksfokus. Fælles spisning. Medarrangeres af forskere i IRS.
 • Efterår(så vidt muligt i november). Tema med eksterne og interne oplægsholdere. Priser, f.eks. bedste ph.d. oplæg, eller bedste hovedvejleder. Fælles spisning. Medarrangeres af forskere i IRS.

Institutforum annonceres via nyhedsbreve, IRS hjemmeside, LinkedIn samt i Outlook og kræver tilmelding. Det er gratis at deltage.

Her deltager institutleder, viceinstitutleder, koordinerende forskningsledere og administrative medarbejdere samt to ph.d.-studerende, jf. IRS ledelseskommissorium. Møderækken består af 6 møder årligt, heraf hovedparten i Odense af hensyn til den geografiske spredning. Møderne afvikles som udgangspunkt med fysisk fremmøde, men med mulighed for virtuel deltagelse. 2 gange kan der inviteres til et sygehus med henblik på rundvisning eller lignende. Sidstnævnte kræver længere møder. IRS institutleder indkalder til møder.

Læs IRS Ledelseskommisorium

IRS og KI afholder diverse kurser og introduktionsdage for kommende og nuværende ansatte i IRS og KI. Nogle kurser kan også søges af andre uden for instituttet.

 1. Pædagogisk kursus for kliniske lektorer 2 gange årligt.
 2. Præ-ph.d. kursus for kommende ph.d.-studerende 2 gange årligt.
 3. Diverse kurser omhandlende artikelskrivning og undervisning (WRITE kurser) Herunder afhandling, engelsk grammatik mv. Tilpasses behovet og supplerer Ph.d.-skolens tilbud.
 4. Introduktionsdag for nye ph.d.-studerende 5 gange årligt.
 5. Responsible Conduct of Research 2 gange årligt.
 6. Kurser og udviklingstilbud målrettet forskningsledere. Udbydes løbende efter behov.

Kurser udbydes efter behov og annonceres på hjemmesiden og i nyhedsbreve.

Koordinerende Forskningsleder afholder LUS med forskningsledere på eget sygehus så vidt muligt i første halvår, og institutleder afholder LUS med de koordinerende forskningsledere i slutningen af juni og/eller i august. LUS svarer samtidig til MUS-samtale mellem institutleder og koordinerende forskningsleder. Institutleder indkalder koordinerende forskningsleder.

Læs mere om LUS på IRS

Læs mere om MUS, GRUS og LUS på SDU

En gang årligt tilbydes IRS-ansatte med minimum 15 % ansættelse en MUS-samtale. Afvikling af MUS er uddelegeret til koordinerende forskningsleder på de respektive sygehuse. Koordinerende forskningsleder tilbyder MUS til og med sine forskningsledere, og lokale forskningsledere tilbyder og afvikler MUS med forskningsansatte i de respektive forskningsenheder (dem, der har ønske om en MUS). Institut orienterer om tilbud. Koordinerende forskningsledere og forskningsledere indkalder lokalt efter behov/ønske).

Læs mere om MUS, GRUS og LUS på SDU

Forud (3-6 mdr.) for forlængelse af ansættelser (typisk hvert 3. år) afholdes statusmøder med forskere på lektor- og professorniveau. Her deltager lægefaglig/sygeplejefaglig direktør, koordinerende forskningsleder (KFL), institutleder, afdelingsledelse (cheflæge/chefsygeplejerske) samt forskningsleder. Ved fastansættelser tilstræbes samme interval af statusmøder. IRS indkalder til møder.

Strategimøder - sygehuse

1-2 gange årligt på de respektive sygehuse. Her deltager sygehusdirektion, koordinerende forskningsleder, institutleder, forskningsledere. Sygehusene indkalder til møder.

Strategimøder - IRS Forskningsledergruppen

IRS afholder efter behov, men mindst én gang hvert andet år, strategiseminar for IRS Forskningsledergruppen. Forskningsledere, øvrige ansatte og samarbejdspartnere inviteres efter behov. Arrangeres i IRS Forskningsledergruppen.

Forekommer løbende på de respektive sygehuse. Her deltager om muligt en repræsentant fra sygehusdirektionen. Koordinerende forskningsleder, Institutleder og Prodekanen deltager i professortiltrædelsesseminarer. 

 1. Nyansatte professorer
 2. Nyudnævnte adjungerede professorer

Fakultetet og IRS er vært ved og arrangerer professortiltrædelsesseminarer i samarbejde med respektive sygehuse. Læs mere i tiltrædelsesprocedurer for henholdsvis professorer og adjungerede professorer.

Planlægges efter behov på de respektive sygehuse i Region Syddanmark, hvor der foregår præ-graduat uddannelse. Deltagelse af repræsentant fra sygehusdirektion, koordinerende forskningsleder, koordinerende klinisk lektor med undervisning, evt. repræsentant fra SUND Uddannelse, institutleder. IRS arrangerer møderne, hvis der er behov.

 

Klik på årshjulet for at åbne en pdf-version.

IRS Årshjul 2023

 

Sidst opdateret: 20.06.2023