Skip to main content
DA / EN

Om instituttet - organisation

Råd, nævn og udvalg

Instituttet er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg

Fra januar 2022 udgør IRS Ledergruppen inklusiv de administrative personer og to ph.d.-studerende IRS’ Institutråd. 

Der er givet dispensation for antallet i gruppen.

Institutleder og vice-institutleder udgør formandskabet i institutrådet.

IRS ledes af en institutleder. Institutleder og IRS Ledergruppen sikrer, på mandat fra dekanen fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet og respektive sygehusdirektioner, at instituttet understøtter forskning og uddannelse på regionale sygehuse/enheder primært i Region Syddanmark og Region Sjælland.

Instituttet er organiseret og ledet baseret på et tæt samarbejde med sygehuse.

IRS Ledergruppen består af institutlederen og fast tilknyttede repræsentanter fra hvert af de tilknyttede sygehuse

IRS Ledergruppen

Læs IRS Ledelseskommisorium

IRS er repræsenteret i Ligestillingsudvalget på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor Rikke Leth-Larsen er næstforperson. Lektor Helene Skjøt-Arkil er suppleant. 

Her finder du Ligestillingsudvalget på SUND

IRS deltager desuden i forskningspuljenævnet i regionerne, hvor der uddeles midler til forskning. Rikke Leth-Larsen er formand for de tværfaglige puljer 1-3 i Region Syddanmark.

Her finder du Region Syddanmarks forskningspulje

Her finder du Region Syddanmark og Region Sjællands Fælles Forskningspulje

Her finder du Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond for Region Sjælland


IRS arbejder strategisk med udvikling af forskning, og det betyder blandt andet deltagelse i forskningsråd i flere sammenhænge

Det regionale strategiske forskningsråd i Region Syddanmark

Institutleder Rikke Leth-Larsen og repræsentanter fra samtlige sygehuse sidder med i Det regionale strategiske forskningsråd i Region Syddanmark. 

Læs mere

Lokale forskningsråd

Institutleder Rikke Leth-Larsen sidder desuden fast med i forskningsråd ved både Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

OUH's forskningsråd

IRS er repræsenteret i OUH's Forskningsråd af institutleder Rikke Leth-Larsen

 

IRS er repræsenteret i følgende råd og styregrupper af institutleder Rikke Leth-Larsen:

Styregruppe for OPEN

Styregruppe for GCP-enheden

Styregruppe for BRIDGE

Strategirådet for psykiatrisk forskning - Region Syddanmark

 

Sidst opdateret: 11.05.2023