Skip to main content

Forskningsenheder

Forskningsenhederne har, afhængig af sygehusets organisering, tilknyttet en forskningsleder eller forskningsansvarlig. IRS har udover forskningsenheder også tilknyttet en række fokuserede forskningsenheder (læs mere i faktaboksen) og et Excellencecenter: Danish Colorectal Cancer Center South 

 

IRS - Det Præhospitale Område - Forskningsenheder

Den særlige forskningsinteresse er den præhospitale behandling; det vil sige de indledende behandlingsråd ved den telefoniske kontakt med Vagtcentralen samt den behandling, patienterne får i ambulancer og akutlægebiler. Forskningsenheden samarbejder udover IRS med hospitaler i Region Syddanmark, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Toronto University og er repræsenteret i forskningsnetværket European Prehospital Research Alliance

Forskningsleder: Klinisk professor Søren Mikkelsen

E-mail: smikkelsen@health.sdu.dk

 

Læs mere om IRS - Det Præhospitale Område

 

IRS - Sydvestjysk Sygehus - Forskningsenheder

Akutforskningen på Sydvestjysk Sygehus skal evidenssikre løsning af akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og dermed medvirke til en fortsat udvikling af de akutte behandlingsfunktioner på sygehuset.

Forskningsleder: Klinisk professor Mikkel Brabrand
E-mail: mbrabrand@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Akutmedicin

Publikationer

Forskningen inden for trombose omhandler primært forståelsen af baggrunden for blodpropdannelsen og udvikling af bedre forebyggelse, diagnostik, monitorering, prognosticering og behandling af patienter med blodpropper.

Forskningsleder: Lektor Else Bladbjerg
E-mail: ebladbjerg@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i trombose

Publikationer

Forskningsområdet for forskningsgruppen i arbejdsmedicin, som i vid udstrækning er baseret på data fra populationsbaserede kohorteundersøgelser, omfatter primært forskning i luftvejssygdomme og allergi i relation til arbejds- og ydre miljø samt arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.

Forskningsleder: Klinisk lektor Lars Rauff Skadhauge
E-mail: lskadhauge@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Arbejdsmedicin

Læs mere om Arbejdsmedicinsk Afdeling

Publikationer

Målet for forskning i bariatri og diabetes på Sydvestjysk Sygehus er at bidrage til forståelse af fedmens konsekvenser såvel fysiske som psykosociale.

Forskningsleder: Klinisk professor Claus Bogh Juhl
E-mail: cbjuhl@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Bariatri

Publikationer

Forskningsenheden er forankret i Endokrinologisk afsnit, SVS. Primære forskningsområder er indenfor metoder til diagnostik af osteoporose og frakturrisiko, skeletale følger efter bariatrisk kirurgi og thyreoidealidelser.

Forskningsleder: Klinisk lektor Stinus Gadegaard Hansen
E-mail: sthansen@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Endokrinologi - Osteoporose og Calciummetabolisme

Publikationer

Forskningsgruppen er tilknyttet de kliniske afdelinger for kirurgisk og medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus. Hovedfokusområderne er diagnostik, behandling samt vurdering af prognostiske faktorer vedrørende kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsygdom samt kroniske leverlidelser. Vedrørende sidstnævnte  med særligt fokus på skrumpelever og leverkomplikationer til fedme.

Forskningsleder: Klinisk lektor Torben Knudsen 
E-mail: toknudsen@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Gastroenterologi/Hepatologi

Publikationer

Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet.

Forskningen indgår som en integreret del af afdelingens kliniske funktioner og varetages i samarbejde med Kardiologisk Forskningsenhed.

Hovedforskningsområderne er:
1. Åreforkalkning
2. Atrieflimren
3. Strukturel hjertesygdom

 

Forskningsleder: Klinisk professor Niels Peter Rønnow Sand
E-mail: npsand@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Kardiologi

Publikationer

Forskning i bevægeapparatet - blandt andet med fokus på: Patient Rapporteret Outcome, skader og bevægeapparatsproblemer hos børn og unge, sammenhæng mellem artrose og livsstilssygdomme. Forskningsenheden er national testafdeling for Patient Reported Outcome (PRO) for hofte-og knæproteser. Forskningsenheden har flere nationale og internationale samarbejder.

Læs mere om forskning og samarbejdspartnere

Forskningsleder: Klinisk Professor Niels Wedderkopp

E-mail: nwedderkopp@health.sdu.dk

Læs mere om ortopædkirurgisk forskning

Publikationer

Øre-Næse-Halsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus modtager patienter til udredning og behandling indenfor de fleste undergrupper af faget, hvad angår benigne tilstande og udredning ved mistanke om maligne tilstande. Afdelingen er forskningsaktiv inden for disse områder.

Afdelingen har en bred kontaktflade og forskningsmæssigt samarbejde med flere specialer på sygehuset samt eksterne institutter. Aktuelle områder er indenfor:

 • Rhinologi
 • Søvnapnø
 • Billediagnostik

samt vejlederfunktion og forskningsaktivitet ved ph.d.-forløb. Det er et prioriteret mål at få inddraget uddannelseslæger i forskningen

Forskningsleder: Klinisk lektor Knud Larsen
E-mail: klarsen@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7918 2774

Læs mere om forskning i Øre-Næse-Hals

Publikationer

Forskningsenheden dækker begge specialer bredt. Overordnet er der fokus på komparativ billeddiagnostik og den tilgrundliggende evidens for umiddelbart beslægtede undersøgelsesmodaliteter.

Forskningsleder: Klinisk lektor Søren Hess
E-mail: shess@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Radiologi og Nuklearmedicin

Publikationer

Forskningsgruppen igangsætter og fremmer klinisk forskning blandt sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og bioanalytikere. Forskningens fokus har som udgangspunkt afsæt i den kliniske praksis. Interventionsforskning og stærke forskningsdesign har høj prioritering.
Udover gennemførelse af ph.d.-projekter og tilsvarende store projekter er der mulighed for i tidsbegrænset periode at blive tilknyttet enheden i forbindelse med projektarbejde og på den måde oparbejde forskningsmæssige kompetencer.

Forskningsleder: Lektor Bibi Valgerdur Gram
E-mail: bgram@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Sundhedsfag

Publikationer

Kæbekirurgi ved Sydvestjysk Sygehus har regionsfunktion for tand-, mund- og kæbekirurgi, og er behandlingssted for patienter fra hele den jyske del af Region Syddanmark.

Forskningsleder: Professor Else Marie Pinholt
E-mail: empinholt@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i kæbekirurgi

Publikationer

Klinisk Mikrobiologi håndterer alle aspekter af rådgivning, udredning, diagnostik, behandlingsanbefalinger, infektionshygiejnisk rådgivning og epidemiologi af infektionssygdomme.

Selvom hovedfokus er på diagnostikken, giver den store kliniske bredde samt kontakten til de øvrige specialer et solidt udgangspunkt til klinisk relevant tværfaglig forskning.

 

Forskningsleder: Klinisk professor John Eugenio Coia

E-mail: jcoia@health.sdu.dk

 

Læs mere om forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi

 

Publikationer

Forskningsenheden i neurologi blev etableret september 2019. Enheden er funderet ved afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, der modtager patienter til udredning og behandling for blandt andet apopleksi, epilepsi, hovedpine, parkinsons sygdom, sklerose, demens, bevægesygdom, hjernetumor samt en række andre neurologiske lidelser.

Du kan læse mere om Neurologisk Forskningsenhed  her

 

Forskningsleder: Klinisk lektor Tobias Sejbæk

E-mail: tmathiesen@health.sdu.dk

 

Publikationer

IRS - Sygehus Lillebælt - Forskningsenheder

Forskning i urologi

Forskningsleder: Klinisk professor Palle Jørn Sloth Osther
E-mail: posther@health.sdu

Læs mere om Forskningsenhed i Urologi

Publikationer

Forskningens fokus er på forståelse af menneskers sygdomme ved undersøgelse af biokemiske og immunologiske mekanismer i sundhed og sygdom. Dette med henblik på tidlig sikker diagnostik og behandling, herunder screening og forebyggelse. Som led heri forsker vi i biomarkører. 

Vi uddanner både speciallæger og forskere og har cirka én ph.d. pr. år. 

Læs mere om forskningsområderne for Biokemi og Immunologi

Forskningsleder: Klinisk professor Ivan Brandslund
E-mail: ibrandslund@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7940 6500

Oversigt over igangværende og planlagte projekter for Biokemi og Immunologi

Publikationer

Kolding Sygehus

Vejle Sygehus

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med en praktisk tilgang til begrebet ‘fælles beslutningstagning’. Vi arbejder både med forskning og implementering af fælles beslutningstagning. Herunder udvikling og afprøvning af beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe patienterne med at beslutte, hvilken behandling, der er den rette for dem. 

Forskningsleder: Professor Karina Dahl Steffensen
E-mail: kdsteffensen@health.sdu.dk

Læs mere om Center for Fælles Beslutningstagning

Publikationer

Forskningsleder: MD, PhD og Klinisk lektor Mohammed Khalil
E-mail: Mohammed.Khalil@rsyd.dk

Læs mere om forskning ved Gynækologi og Obstetrik

For hele tiden at give patienterne den bedste behandling både nu og i fremtiden er det vigtigt at kunne tilbyde patienterne behandling i kliniske forsøg. Vores daglige arbejde i KFE omfatter igangsættelse, gennemførelse, opfølgning og afslutning af forsøgene. Vi har et tæt samarbejde med lægerne i afdelingen. Derudover er der en tæt tværfaglig kontakt til sygehusets serviceafsnit.

Forskningsleder: Klinisk professor Torben Plesner

E-mail: tplesner@health.sdu.dk

Tlf.: +45 2088 7692

Læs mere om KFE - forskningsenheden i Hæmatologi

Publikationer

 

Karkirurgisk forskningsenhed beskæftiger sig med forskning i karkirurgiske og kirurgiske lidelser. Særlige interessefelter er perifer, okklusiv arteriesygdom og aorta- og poplitea-aneurismer.

Forskningsleder: Klinisk professor Kim Christian Houlind 

E-mail: khoulind@health.sdu.dk

Læs mere om afdeling for karkirurgi

Publikationer

Silvia Regina Rogatto, MSc, PhD, Professor develops research projects in human cancer. The studies are oriented towards translational research in Human Molecular Cancer Genetics, Genomics and Epigenomics. The major goal is to provide new information and hypothesis concerning the onset, origin, cancer and therapeutic targets. She conducted research to discovery biomarkers to improve health care through a better understanding of the molecular alterations and pathways involved in human carcinogenesis. The main focus is on cancers of breast, colorectal, ovary, and head and neck.

 Read more

Forskningsleder: Professor Silvia Rogatto 
E-mail: srogatto@health.sdu.dk

Læs mere om Klinisk Cancer Genetik

Publikationer

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus er et forskningsaktivt klinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning er en kerneydelse, og en integreret funktion i afdelingens arbejdsområder inden for laboratoriemæssig diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i sygehusets optageområde. KMA har regionsfunktion for flere epidemiologiske undersøgelser og infektioner.

Læs mere om forskningsområderne for Klinisk Mikrobiologi samt regionsfunktioner

Forskningsleder: Klinisk professor Jens Kjølseth Møller
E-mail: jkjoelseth@health.sdu.dk

Læs mere om forskning ved Klinisk Mikrobiologi

Publikationer

Forskning indenfor patologien med undersøgelser på væv, celler og blod med det formål at forbedre diagnostikken og at udvikle biomarkører, der kan bruges ved behandlingsvalg.

Forskningsleder: Klinisk lektorHenrik Hager
E-mail: Henrik.Hager@rsyd.dk

Læs mere om forskning ved Klinisk Patologi

Publikationer

 

Forskningsenheden er fælles for de interne medicinske specialer og akutmedicin og beskæftiger tre erfarne forskningssygeplejersker. Desuden er den kardiologiske forskning også funderet i forskningsenheden. Traditionelt har forskningsenheden bedrevet en del lægemiddelafprøvningsforsøg og i mindre grad forskning udgået fra afdelingen. Forskningsenheden oplever aktuelt fornyet momentum og er i proces med opstart af afdelingens første ph.d.-projekt.

Forskningsenheden er ledelsesmæssigt hørende under Medicinske Sygdomme.

Kolding Sygehus er aktuelt ved at lægge sidste hånd på et fælles forskningsafsnit for hele sygehuset hvor blandt andet ph.d.-studerende får fælles base.

-

Forskningsleder: Klinisk professor Ole Hilberg
E-mail: ohilberg@health.sdu.dk

Publikationer

-

Forskningsleder: Klinisk lektor Flemming Møller
E-mail: fmoller@health.sdu.dk

Publikationer

Forskning inden for onkologi. Blandt andet inden for tumormarkører, samt medicin og strålebehandling.

Herunder hører også: Syddansk Colorectal Cancer Center (Excellence Center.

Syddansk Colorectal Cancer Center (Danish Colorectal Cancer Center South) har fungeret som fokuseret forskningsgruppe i næsten 20 år, og siden 1. januar 2016 som et Center of Clinical Excellence. Gruppen bygger på et stærkt multidisciplinært samarbejde og har som hovedfunktion at varetage undervisning og forskningsopgaver indenfor området.

Forskningsleder, Onkologi: Klinisk lektor Torben Frøstrup Hansen

E-mail: torben.hansen@slb.regionsyddanmark.dk

Forskningsleder, Syddansk Colorectal Cancer Center: Klinisk lektor Torben Frøstrup Hansen

E-mail: torben.hansen@slb.regionsyddanmark.dk

 

Læs mere om forskning i onkologi

Publikationer

-

Forskningsledelse: Klinisk professor Hans Rahr
E-mail: hans.rahr@rsyd.dk

Læs mere om forskning i organkirurgi

Publikationer

Forskning er fundamentet for udvikling og forbedring af patientbehandling på Ortopædkirurgisk Afdeling. I Center for Ortopædkirurgisk Forskning og Udvikling (COFU) har vi til formål at drive forskning for og med patienter. Vi ønsker at sikre en fortsat udvikling i patientbehandlingen og at forankre afdelingens populationsansvar. For at COFUs forskning skal få maksimal indflydelse for behandlingen af patienterne, er det et mål, at forskningsresultaterne deles og præsenteres nationalt og internationalt.

Forskningsleder: Klinisk lektor Claus Varnum

E-mail: cvarnum@health.sdu.dk

Læs mere om Ortopædkirurgisk forskning, Vejle

Publikationer

På Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus, forsker vi inden for et bredt spekter af kliniske felter i ortopædkirurgien. Forskning og udvikling vægtes højt i afdelingen, og forskningsmiljøet er sammensat på tværs af faggrupper, hvor vi arbejder dedikeret på at forbedre patientbehandlingen. 

Forskningsleder: Klinisk lektor Bjarke Viberg
Mail: bviberg@health.sdu.dk

Læs mere om forskningen i ortopædkirurgi

Publikationer

Børne- og Ungeafdelingen udfører patientnær forskning indenfor de mest almindelige sygdomsområder samt i misdannelsesforskning. Afdelingen har et bredt internationalt forskningssamarbejde.

Forskningsleder: Professor Poul-Erik Kofoed
E-mail: pkofoed@health.sdu.dk

Læs mere om forskning i pædiatri

Publikationer

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark på specialistniveau. Rygcenteret har to forskningsafdelinger: Rygmedicinsk og Rygkirurgisk forskning.

Forskningsleder Rygkirurgisk Forskningsenhed: Klinisk lektor Mikkel Andersen

E-mail: mikandersen@health.sdu.dk

Læs mere om forskning i rygkirurgi

Publikationer

 

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark på specialistniveau. Rygcenteret har to forskningsafdelinger: Rygmedicinsk og Rygkirurgisk forskning.

 

Læs mere om forskning ved Rygcenter Syddanmark

Publikationer

På Røntgenafdelingen Vejle har vi fokus på udvikling og forskning gennem translationel forskning med tæt interaktion mellem klinisk radiologisk forskning og den umiddelbare anvendelighed i diagnostik af colorektal cancer og andre abdominale cancere. 

Forskningsområdet inkluderer også inflammatoriske tarmsygdomme og urologiske sygdomme. 

Der er fokus på diffusionsvægtet MR, elastografi og andre "imaging biomarkers"

Forskningsleder: Klinisk professor Søren R. Rafaelsen
E-mail: srafaelsen@health.sdu.dk

Publikationer

IRS - Sygehus Sønderjylland - Forskningsenheder

Fokus er kliniknær forskning, som har til hensigt at optimere det akutte patientforløb. Vores forskningsområder er:

 • Reduktion af antibiotikaresistens gennem bedre diagnostik af akutte infektioner og mere målrettet antibiotikaanvendelse
 • Optimering af det tværsektorielle akutte forløb for den ældre borger

Forskningsleder: Klinisk professor Christian Backer Mogensen
E-mail: cbacker@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Akutmedicin

Publikationer

Formålet med enheden er at bidrage til bedre patientbehandling gennem udvikling af evidens-baserede diagnostiske værktøjer med henblik på at skræddersy profylakse, diagnostik, prognostisering og behandling til den enkelte person med fokus på kroniske lidelser, herunder komplekse sygdomme (diagnostik)

MOK er inddelt i to. Blodprøver og medicin (kroniske inflammatoriske sygdomme, som har Klinisk professor Vibeke Andersen som forskningsleder samt mikrobiologi, som har Klinisk lektor Ming Chen som forskningsleder. 

Blodprøver, medicin:

Forskningsleder, blodprøver, medicin: Klinisk professor Vibeke Andersen
E-mail: vandersen@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning - kroniske inflammatoriske sygdomme

Publikationer

Mikrobiologi:

Forskningsleder, mikrobiologi: Klinisk lektor Ming Chen
E-mail: mchen@health.sdu.dk

Læs årsrapporten for Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning - mikrobiologi

Publikationer

Læs mere:

Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning

 

Forskningsenhed i neurologi samarbejder med MS-klinikker i Syd- og Sønderjylland, Sydjysk Skleroseklinik og Neurologisk Klinik, og beskæftiger sig med forskning i: Multiple Sklerose, Mb. Parkinson, Apoplexi, Translationel forskning, generel neurologi og funktionelle lidelser

Forskningsleder: Klinisk professor  Thor Petersen
E-mail: thpetersen@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Neurologi

Publikationer

Forskningsenhed i Reumatologi hører til under IRS - Dansk Gigthospital

Forskningen tager udgangspunkt i tre store gigtsygdomme: Leddegigt, psoriasisgigt og hvirvelsøjlegigt, og foregår i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og en række andre sygehuse og kommuner i Danmark, forskningsgrupper ved de danske universiteter og med forskere i Canada, USA, Frankrig, Holland, Tyskland, England, Holland, de Skandinaviske lande. Der fokuseres på såvel diagnostik, farmakologiske som non-farmakologiske behandlingstiltag, herunder reumatologisk rehabilitering og enheden har et etableret brugerråd.

Der er til afdelingen knyttet tre professorer og to kliniske lektorer, en seniorforsker, tre ph.d.-studerende, tre forskningsassistenter, en sygeplejerske og en sekretær.

Hospitalet og forskningsenheden har en lang tradition for bruger involvering indenfor både klinisk praksis, udvikling og forskning.

Forskningsleder: Oliver Hendricks - ohendricks@health.sdu.dk

Kontaktperson: Forskningssekretær Kirsten Frøhlich - e-mail: kfrohlich@danskgigthospital.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Reumatologi

Læs mere om forskning på Dansk Gigthospital

Læs mere om IRS - Dansk Gigthospital

Publikationer

Forskningsleder: Klinisk professor Thomas Strøm

E-mail: thomas.stroem@rsyd.dk

 

Medicinsk forskning varetager forskning i forhold til diagnostik og behandling af en bred gruppe af intern medicinske sygdomme, og arbejder inden for onkologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi og palliation. 

Medicin:

Forskningsleder, medicin: Klinisk lektor Frans Brandt Kristensen
E-mail: fhbkristensen@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7997 3008

Palliation:

Forskningsleder, palliation: Klinisk lektor Georg Bollig
E-mail: gbollig@health.sdu.dk
Tlf.: 

Læs mere om Medicinsk Forskningsenhed

Publikationer

IRS - Dansk Gigthospital - Forskningsenheder

Forskningsenhedens overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsleder: Klinisk Professor overlæge Oliver Hendricks

E-mail: ohendricks@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Reumatologi

Læs mere om forskning på Dansk Gigthospital

Publikationer

IRS - Psykiatrien i Region Syddanmark - Forskningsenheder

Forskningsenheden driver forskning inden for det børne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske fagområde.

Forskningsleder: Klinisk professor Elsebeth Stenager
E-mail: estenager@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Psykiatri

Publikationer

Forskningsleder: Klinisk professor Erik Roj Larsen

E-mail: erlarsen@health.sdu.dk

 

Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart er en klinisk forskningsenhed under CPS. Kerneopgaverne er at varetage klinisk forskning, undervisning og projektvejledning herunder vejledning af ph.d.-studerende.

Forskningsområderne for 2020-2025 er:

 • Reduktion af tvang
 • Ulighed i sundhed
 • Patient og Pårørendeinddragelse
 • Forebyggelse af kriminalisering og misbrug
 • Sædelighedskriminalitet og traumeforskning"

Forskningsleder: Lektor Frederik Alkier Gilberg
E-mail: fgildberg@health.sdu.dk

Læs mere om Center for Psykiatrisk Sygepleje (CPS)

Publikationer

IRS - Filadelfia Epilepsihospital - Forskningsenheder

I afsnittet arbejder børnelæger, neurologer, neurofysiologer, genetikere og basalforskere tæt sammen om forskning indenfor genetiske epilepsier.

Vores mål er:

 1. At identificere nye gener, der kan forårsage neurologiske og udviklingsmæssige sygdomme, strukturelle hjernemisdannelser og epilepsi
 2. At forstå de molekylære mekanismer, der ligger bag de undersøgte sygdomme ved at undersøge konsekvensen af de genetiske forandringer på celle-niveau
 3. At forstå sammenhængen mellem den specifikke genfejl og de tilhørende kliniske symptomer. Der udarbejdes detaljerede elektro-kliniske beskrivelser af de forskellige genetiske epilepsier og muligheden for udvikling af nye målrettede behandlingsmetoder undersøges. For at kunne opnå dette, har vi med deres samtykke indsamlet sundhedsdata om en stor gruppe patienter med epilepsi. Disse patienter har alle kendte sygdomsfremkaldende genetiske varianter som årsag til deres epilepsi
 4. At undersøge potentielle nye og/eller alternative behandlingsmuligheder på baggrund af den genetiske viden, vi opnår

Her finder du udvalgte videnskabelige artikler udarbejdet af forskere fra Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin

 

Forskningsleder: Professor Rikke Steensbjerre Møller

E-mail: rsmoller@health.sdu.dk

 

Publikationer

 

Læs mere om Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin

IRS - Holbæk Sygehus - Forskningsenheder

Medicinsk forskning

Afdelingen har pt. to fuldtidsansatte professorer. En klinisk professor i registerforskning (osteoporose) og en klinisk professor i hypertension. Begge er ansat i kombinationsstillinger under Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU.

Forskningen inkluderer patienter med nogle af de hyppigst forekommende interne medicinske sygdomme (for eksempel osteoporose, diabetes, KOL, hypertension og iskæmisk hjertesygdom)

Planlagte fokusområder:

 • Klinisk forskning med brug af patientnære effektmål – randomiserede kliniske forsøg, epidemiologiske undersøgelser og systematiske reviews af randomiserede kliniske forsøg
 • Registerforskning med et klinisk fokus
 • Forskning på tværs af intern medicinske specialer, sygehuse og landegrænser

Forskningsområder:

 • Kardiologi
 • Osteoporose, metaboliske knoglesygdomme og endokrinologisk epidemiologi
 • Evidensbaseret medicin

Forskningsleder, klinisk professor Michael Hecht Olsen
E-mail: mholsen@health.sdu.dk

Her finder du en oversigt over forskningsprojekter

Publikationer

Forskningens Hus er en tværfaglig forskningsenhed på Holbæk Sygehus, hvor Gitte Bunkenborg er sygeplejefaglig forskningsleder samt forskningsleder for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse. Under forskningsenheden ligger blandt andet forskningsprogrammet: "overgange og Sammenhæng for patienter med multi- og/eller livstruende sygdom". 

Læs mere om den Tværfaglige forskningsenhed - MVU-området

Forskningsleder, Lektor: Gitte Bunkenborg

E-mail: gbunkenborg@health.sdu.dk

Publikationer

 

IRS - Nykøbing Falster Sygehus - Forskningsenheder

Forskningsleder  Hanne Jørsboe

Forskning ved Nykøbing F. Sygehus

Publikationer

IRS - Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse - Forskningsenheder

Forskningsleder: Klinisk lektor Peter Gæde
E-mail: pgaede@health.sdu.dk

Publikationer

Evidensbaseret forskning er på lige fod med behandling, uddannelse og undervisning en integreret del af sygehusets aktiviteter. Klinisk mikrobiologisk afdeling skal gennem målrettet forskning og udvikling kunne tilbyde den bedste diagnostik og rådgivning samt rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale til gavn for patienterne.

Forskningsområder: Molekylærbiologisk diagnostik, Borrelia-infektioner, Bakterielle mave-tarminfektioner, Epidemiologi

Forskningsleder: Klinisk lektor Ram Dessau
E-mail: rdessau@health.sdu.dk

Læs mere om forskning ved Klinisk Mikrobiologisk afdeling

Forskning på Næstved Sygehus

Publikationer

RUZ omfatter de Lungemedicinske afdelinger, Næstved sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde med base på førstnævnte afdeling. Kerneområderne er: Rationel udredning af mistænkt kræft i lunge eller lungehinder, non-farmakologisk intervention ved astma og KOL, komorbiditet ved KOL. 

Forskningsleder: Klinisk professor Uffe Bødtger

E-mail: ubodtger@health.sdu.dk
Tlf.: +45 5651 4592

Læs mere om Lungemedicinsk Forskningsenhed

Publikationer

Twitter:

Følg RUZ på twitter under #RUZdk 

Center for Neurologisk Forskning, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, blev etableret i 2017 på Neurologisk afdeling, SLA.

Centret omfatter forskning i generel neurologi, og har ud over klinisk neurologi samarbejde med andre klinikere og forskere i neurovidenskab, immunologi, radiologi, patologi og laboratoriemedicin.

Forskningsleder: Klinisk professor Nasrin Asgari
E-mail: nasgari@health.sdu.dk

 

Læs mere om Neurologisk Forskningsenhed

Besøg centrets side på Slagelse Sygehus' hjemmeside

Publikationer

Forskningen omhandler primært patienter med slidgigt i hofter og knæ. Forskerne ser på både forebyggelse og behandlinger, som for eksempel: 

 • Stamcelleterapi
 • Fysioterapi vs. kirurgi
 • Peroperativ smertebehandling
 • Protesevalg
 • Infektionskirurgi

Derudover laves der register- og kohortestudier. 

Forskningsleder: Klinisk lektor Henrik Morville Schrøder
E-mail: hmorville@health.sdu.dk

Læs mere om forskning i ortopædkirurgi ved Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse

Publikationer

Psykiatrien i Region Sjælland - Forskningsenheder

IRS - Sjællands Universitetshospital - Forskningsenheder

Forskning inden for sygeplejen og de øvrige mellemlange videregående uddannelser (MVU) er et prioriteret område på Sjællands Universitetshospital, og der er derfor etableret en tværgående forskningsstøtteenhed. Enheden varetager en række tværgående og netværksdannende funktioner med formålet at give sparring og vejledning til MVU-gruppen på Sjællands Universitetshospital, hvis de fornødne kompetencer ikke er til stede i afdelingen, herunder blandt andet:

Udøver egne forsknings-, udviklings- og uddannelsesprojekter

udfører konsulentfunktioner

samt

formidler viden om arbejdet med forsknings- og udviklingskultur i interne og eksterne sammenhænge ved foredrag, kurser og konferencer

Forskningsleder: Professor i klinisk sygepleje Bibi Hølge-Hazelton
E-mail: bhazelton@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsstøtteenhedens arbejde

Forskningsstøtteenheden har udgivet en række e-bøger om arbejdet med kapacitetsopbygning af forsknings- og udviklingskultur.

Her finder du e-bøgerne om forsknings- og udviklingskultur

Publikationer

IRS - CTU - Copenhagen Trial Unit

Forskningsleder: Professor Christian Gluud

E-mail: cgluud@ctu.dk
Tlf: +45 3545 7175

Læs mere om CTU her

Publikationer

 

 


Faktaboks: Forskningsenhed

Forskningsenheder er forskningsmiljøer, der varetager forskning af høj forskningsfaglig kvalitet og med klar relevans for udvikling af et eller flere kliniske områder. Forskningsenheder er godkendt af både Region Syddanmark og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og etableres ved fælles beslutning af Direktøren på forskningsområdet i Region Syddanmark og Dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Indstillingen kommer fra det relevante strategiråd.

Læs mere om forskningsenheder i denne vejledning

Oversigt over forskningsledere

Her ser du alle forskningsledere under IRS samt deres forskningsområder

Forskningsledere

Forskningsenheder

Under de enkelte sygehuse og enheder kan du også se de tilknyttede forskningsenheder

Sygehuse og forskningsenheder

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 23.08.2021