Skip to main content

Forskningsenheder

Forskningsenhederne har, afhængig af sygehusets organisering, tilknyttet en forskningsleder eller forskningsansvarlig. IRS har udover forskningsenheder også tilknyttet en række fokuserede forskningsenheder (læs mere i faktaboksen) og et Excellencecenter: Danish Colorectal Cancer Center South 

IRS - Det Præhospitale Område - Forskningsenheder

Den særlige forskningsinteresse er den præhospitale behandling; det vil sige de indledende behandlingsråd ved den telefoniske kontakt med Vagtcentralen samt den behandling, patienterne får i ambulancer og akutlægebiler. Forskningsenheden samarbejder udover IRS med hospitaler i Region Syddanmark, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Toronto University og er repræsenteret i forskningsnetværket European Prehospital Research Alliance

 

Forskningsleder: Klinisk professor Søren Mikkelsen

E-mail: smikkelsen@health.sdu.dk

 

Læs mere om IRS - Det Præhospitale Område

 

Publikationer

 

IRS - Sydvestjysk Sygehus - Forskningsenheder

Akutforskningen på Sydvestjysk Sygehus skal evidenssikre løsning af akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og dermed medvirke til en fortsat udvikling af de akutte behandlingsfunktioner på sygehuset.

Læs mere om Forskningsenhed i Akutmedicin

Forskningsområdet for forskningsgruppen i arbejdsmedicin, som i vid udstrækning er baseret på data fra populationsbaserede kohorteundersøgelser, omfatter primært forskning i luftvejssygdomme og allergi i relation til arbejds- og ydre miljø samt arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.

 

Forskningsleder:

Klinisk lektor Lars Rauff Skadhauge

E-mail: lskadhauge@health.sdu.dk 

 

Læs mere om forskningsgruppe i Arbejdsmedicin på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Målet for forskning i bariatri og diabetes på Sydvestjysk Sygehus er at bidrage til forståelse af fedmens konsekvenser såvel fysiske som psykosociale.

Forskningsleder: Klinisk professor Claus Bogh Juhl
E-mail: cbjuhl@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Bariatri

Publikationer

Forskningsenheden er forankret i Afdelingen for Diabetes og Hormonsygdomme ved Sydvestjysk Sygehus. De primære forskningsområder er inden for behandling af knogleskørhed og vurdering af risiko for knoglebrud, metoder til forebyggelse af muskel- og knogletab efter operation for svær overvægt samt behandling af stofskiftesygdomme. 

 

Forskningsleder:

Forskningsleder: Klinisk lektor Stinus Gadegaard Hansen

E-mail: sthansen@health.sdu.dk

 

Læs mere om forskningsgruppe i Endokrinologi - Osteoporose og Calciummetabolisme på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

 

Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet.

Forskningen indgår som en integreret del af afdelingens kliniske funktioner og varetages i samarbejde med Kardiologisk Forskningsenhed.

Hovedforskningsområderne er:
1. Åreforkalkning
2. Atrieflimren
3. Strukturel hjertesygdom

 

Forskningsleder: Klinisk professor Niels Peter Rønnow Sand
E-mail: npsand@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Kardiologi

Publikationer

Klinisk Mikrobiologi håndterer alle aspekter af rådgivning, udredning, diagnostik, behandlingsanbefalinger, infektionshygiejnisk rådgivning og epidemiologi af infektionssygdomme.

Selvom hovedfokus er på diagnostikken, giver den store kliniske bredde samt kontakten til de øvrige specialer et solidt udgangspunkt til klinisk relevant tværfaglig forskning.

 

Forskningsleder:

Forskningsleder: Klinisk professor John Eugenio Coia

E-mail: jcoia@health.sdu.dk // John.Eugenio.Coia@rsyd.dk

 

Læs mere om forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi (SDU's hjemmeside)

Læs mere om forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Forskningsgruppen er tilknyttet de kliniske afdelinger for kirurgisk og medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus. Hovedfokusområderne er diagnostik, behandling samt vurdering af prognostiske faktorer vedrørende kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsygdom samt kroniske leverlidelser. Inden for leversygdomme er der særligt fokus på palliation og livskvalitet hos patienter med skrumpelever samt på leversygdom forårsaget af svær overvægt.

 

Forskningsleder:

Forskningsleder: Klinisk professor Torben Knudsen 

E-mail: toknudsen@health.sdu.dk

Hepatologi: Klinisk lektor Mette Munk Lauridsen

E-mail: mette.enok.munk.lauridsen@rsyd.dk

 

Læs mere om forskningsgruppe i Gastroenterologi/Hepatologi på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

 

Forskningsenheden i neurologi blev etableret i 2019. Fokusområder er klinisk forskning inden for sklerose og hovedpine.

Eksempler på aktuelle projekter:

 • Biomarkører
 • Behandling af patienter med sklerose
 • Behandlingsoptimering ved multipel sklerose og hovedpine
 • Immunsuppression, COVID-19 og mRNA vacciner
 • Fase III og IV studier indenfor hovedpine og multipel sklerose

Projekterne foregår i et samarbejde med både nationale og internationale forskere.

 

Forskningsleder:

Klinisk lektor Tobias Sejbæk

E-mail: tmathiesen@health.sdu.dk

 

Læs mere om Neurologisk forskningsenhed - Esbjerg (SDU's hjemmmeside)

Læs mere om Neurologisk forskningsenhed på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Forskningsenhedens kerneopgave er at udføre, implementere og konsolidere klinisk radiologisk og nuklearmedicinsk forskning ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske afdelinger og på tværs af specialer og patientforløb.

 

Forskningsleder: Klinisk lektor Søren Hess
Specialeansvarlig overlæge,  
Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin, SVS, Esbjerg, formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

e-mail: soren.hess@rsyd.dk

direkte tlf. +45 7918 2466, mobil +45 3036 1052.

 

Læs mere om Radiologi og Nuklearmedicin (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Radiologi og Nuklearmedicin på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Enheden for Sundhedsfaglig Forskning bidrager med evidensbaseret forskning af høj kvalitet inden for fysisk kapacitet og funktionsevne, smerte og rehabilitering. Der udøves kliniknær forskning, der imødeser en bred gruppe patienter på tværs af specialer og sektorer. Interventionsforskning og stærke forskningsdesign har høj prioritet. 

Enheden råder over et test-laboratorium med udstyr til mål af fysisk kapacitet og smerte.

 

Forskningsleder:

Forskningsleder: Lektor Bibi Valgerdur Gram

E-mail: bgram@health.sdu.dk

 

Læs mere om Enheden for Sundhedsfaglig Forskning på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Kæbekirurgisk Afd. ved Sydvestjysk Sygehus har regionsfunktion for tand-, mund- og kæbekirurgi. Korrektiv kæbekirurgi ved anormal kæbevækst er afdelingens hovedfunktion.

Behandlingsplanlægning og -opfølgning på de ca. 200 patienter, der årligt opereres, foretages i samarbejde mellem kirurger og 3D laboratoriet, som er en underafdeling af forskningsenheden med speciale i virtuel røntgenologi.

Der forskes også ud fra databaser i korrektiv kæbekirurgi samt i behandling af manglende tandanlæg.

 

Forskningsleder:

Professor Else Marie Pinholt

E-mail: empinholt@health.sdu.dk

 

Læs mere om Tand-, Mund- og Kæbekirurgi (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Tand-, Mund- og Kæbekirurgi  på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Forskningen omhandler primært forståelsen af bagvedliggende mekanismer, som påvirker udviklingen af trombose og tromboinflammatoriske sygdomme.

En bedre forståelse heraf skal bidrage til udvikling af bedre forebyggelse, diagnostik, monitorering, prognosticering og behandling af patienter med trombose og tromboinflammatoriske sygdomme.

 

Forskningsleder: Professor Else Marie Bladbjerg

E-mail: ebladbjerg@health.sdu.dk 

 

Læs mere om Enhed for Tromboseforskning (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Enhed for Tromboseforskning på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

Øre-Næse-Halsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus modtager patienter til udredning og behandling inden for de fleste undergrupper af faget, hvad angår benigne tilstande og udredning ved mistanke om maligne tilstande. Afdelingen er forskningsaktiv inden for disse områder.

Afdelingen har en bred kontaktflade og forskningsmæssigt samarbejde med flere specialer på sygehuset samt eksterne institutter. Aktuelle områder er indenfor:

 • Rhinologi
 • Søvnapnø
 • Metodeudvikling med computational fluid dynamics ved næsekirurgi
 • Thyreoidea

Derudover varetager forskningsgruppen vejlederfunktion og er forskningsaktivitet ved ph.d.-forløb. Det er et prioriteret mål at få inddraget uddannelseslæger i forskningen.

 

Forskningsleder: Klinisk lektor Knud Larsen

E-mail: klarsen@health.sdu.dk

Tlf.: +45 7918 2774

 

Læs mere om Øre-Næse-Hals på Sydvestjysk Sygehus' hjemmeside

 

Publikationer

IRS - Sygehus Lillebælt - Forskningsenheder

Forskningens fokus er på forståelse af menneskers sygdomme ved undersøgelse af biokemiske og immunologiske mekanismer i sundhed og sygdom. Dette med henblik på tidlig sikker diagnostik og behandling, herunder screening og forebyggelse. Som led heri forsker vi i biomarkører. 

Vi uddanner både speciallæger og forskere og har cirka én ph.d. pr. år. 

Læs mere om forskningsområderne for Biokemi og Immunologi

Forskningsleder: Klinisk professor Ivan Brandslund
E-mail: ibrandslund@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7940 6500

Oversigt over igangværende og planlagte projekter for Biokemi og Immunologi

Publikationer

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med en praktisk tilgang til begrebet ‘fælles beslutningstagning’. Vi arbejder både med forskning og implementering af fælles beslutningstagning. Herunder udvikling og afprøvning af beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe patienterne med at beslutte, hvilken behandling, der er den rette for dem.

 

Forskningsleder: Professor Karina Dahl Steffensen

E-mail: karina.dahl.steffensen@rsyd.dk

Telefon: +45 2177 0727

 

Læs mere om Center for Fælles Beslutningstagning (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Center for Fælles Beslutningstagning (www.cffb.dk)

 

Publikationer

Forskningsleder: MD, PhD og Klinisk lektor Mohammed Khalil
E-mail: Mohammed.Khalil@rsyd.dk

Læs mere om forskning ved Gynækologi og Obstetrik

For hele tiden at give patienterne den bedste behandling både nu og i fremtiden er det vigtigt at kunne tilbyde patienterne behandling i kliniske forsøg. Vores daglige arbejde i KFE omfatter igangsættelse, gennemførelse, opfølgning og afslutning af forsøgene. Vi har et tæt samarbejde med lægerne i afdelingen. Derudover er der en tæt tværfaglig kontakt til sygehusets serviceafsnit.

Forskningsleder: Klinisk professor Torben Plesner

E-mail: tplesner@health.sdu.dk

Tlf.: +45 2088 7692

Læs mere om KFE - forskningsenheden i Hæmatologi

Publikationer

 

Karkirurgisk forskningsenhed beskæftiger sig med forskning i karkirurgiske og kirurgiske lidelser. Særlige interessefelter er perifer, okklusiv arteriesygdom og aorta- og poplitea-aneurismer.

Forskningsleder: Klinisk professor Kim Christian Houlind 

E-mail: khoulind@health.sdu.dk

Læs mere om afdeling for karkirurgi

Publikationer

Silvia Regina Rogatto, MSc, PhD, Professor develops research projects in human cancer. The studies are oriented towards translational research in Human Molecular Cancer Genetics, Genomics and Epigenomics. The major goal is to provide new information and hypothesis concerning the onset, origin, cancer and therapeutic targets. She conducted research to discovery biomarkers to improve health care through a better understanding of the molecular alterations and pathways involved in human carcinogenesis. The main focus is on cancers of breast, colorectal, ovary, and head and neck.

 Read more

Forskningsleder: Professor Silvia Rogatto 
E-mail: srogatto@health.sdu.dk

Læs mere om Klinisk Cancer Genetik

Publikationer

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus er et forskningsaktivt klinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning er en kerneydelse, og en integreret funktion i afdelingens arbejdsområder inden for laboratoriemæssig diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i sygehusets optageområde. KMA har regionsfunktion for flere epidemiologiske undersøgelser og infektioner.

Læs mere om forskningsområderne for Klinisk Mikrobiologi samt regionsfunktioner

Forskningsleder: Klinisk professor Jens Kjølseth Møller
E-mail: jkjoelseth@health.sdu.dk

Læs mere om forskning ved Klinisk Mikrobiologi

Publikationer

Forskningsenheden er fælles for de interne medicinske specialer og akutmedicin og beskæftiger tre erfarne forskningssygeplejersker. Desuden er den kardiologiske forskning også funderet i forskningsenheden. Traditionelt har forskningsenheden bedrevet en del lægemiddelafprøvningsforsøg og i mindre grad forskning udgået fra afdelingen. Forskningsenheden oplever aktuelt fornyet momentum og er i proces med opstart af afdelingens første ph.d.-projekt.

Forskningsenheden er ledelsesmæssigt hørende under Medicinske Sygdomme.

Kolding Sygehus er aktuelt ved at lægge sidste hånd på et fælles forskningsafsnit for hele sygehuset hvor blandt andet ph.d.-studerende får fælles base.

Lungemedicinsk Forskningsenhed LFE, Sygehus Lillebælt, Vejle

Den kliniske forskning i Lungemedicinsk Afsnit centrerer sig om at sikre en bedre diagnostik og patientbehandling. Forskningsenheden tager del i den klinisk medicinske/farmakologiske forskning for at afprøve og udvikle lægemidler inden for lungemedicin til glæde for patienterne. Lungemedicinsk Forskningsenhed er en aktiv enhed, som samarbejder med interne og eksterne afdelinger, forskere og forskningsenheder nationalt og internationalt. Enheden har et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. sygehusets laboratorie og apotek.

 

Forskningsleder: Klinisk professor Ole Hilberg

ole.hilberg@rsyd.dk

 

Læs mere om Lungemedicinsk Forskningsenhed (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Lungemedicinsk Forskningsenhed på Sygehus Lillebælts hjemmeside

 

Publikationer

-

Forskningsleder: Klinisk lektor Flemming Møller
E-mail: fmoller@health.sdu.dk

Publikationer

Klinisk Forskningsenhed (KFE) varetager opsætning, undervisning, opfølgning og afslutning af alle behandlingsforløb, som følges i protokoller. Vi er endvidere - i samarbejde med lægerne - ansvarlige for afrapportering til medicinalfirmaerne.

 

Forskningsleder: Torben Frøstrup Hansen
Overlæge, ph.d., dr.med., lektor, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

torben.hansen@rsyd.dk

 

Læs mere om Klinisk Forskningsenhed - Onkologi (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Klinisk Forskningsenhed - Onkologi på Sygehus Lillebælts hjemmeside

 

Publikationer

-

Forskningsledelse: Klinisk professor Hans Rahr
E-mail: hans.rahr@rsyd.dk

Læs mere om forskning i organkirurgi

Publikationer

Forskning er fundamentet for udvikling og forbedring af patientbehandling på Ortopædkirurgisk Afdeling. I Center for Ortopædkirurgisk Forskning og Udvikling (COFU) har vi til formål at drive forskning for og med patienter. Vi ønsker at sikre en fortsat udvikling i patientbehandlingen og at forankre afdelingens populationsansvar. For at COFUs forskning skal få maksimal indflydelse for behandlingen af patienterne, er det et mål, at forskningsresultaterne deles og præsenteres nationalt og internationalt.

Forskningsleder: Klinisk lektor Claus Varnum

E-mail: cvarnum@health.sdu.dk

Læs mere om Ortopædkirurgisk forskning, Vejle

Publikationer

Forskning er en integreret del af vores behandling, og derfor er der multidisciplinær deltagelse i flere af vores projekter. Vi lægger vægt på, at patienternes perspektiv samt tværsektorielt samarbejde også er en integreret del af forskningen.

Vi dækker mange studietyper fra RCT-studier og pro-/restrospektive kohortestudier til kvalitative studier og systematiske reviews.

Derudover driver vi kliniske behandlingsdatabaser om patienter med skulderproblemer, crus- og femuramputationer og samtlige frakturtyper, vi behandler i afdelingen.

 

Forskningsleder: Bjarke Viberg

bjarke.viberg@rsyd.dk

 

Læs mere om Ortopædkirurgisk Forskning (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Ortopædkirurgisk Forskning (Sygehus Lillebælts hjemmeside)

 

Publikationer

Forskningsenheden ved Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt, Kolding.

På Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt, er der en lang tradition for forskning. Denne har især fokus på den patientnære forskning inden for de pædiatriske subspecialer, men også inden for sundhedstjenesteforskning. Afdelingen tilstræber at involvere brugerne og at inddrage alle faggrupper i forskningsprocessen. Tre sygeplejerske har således opnået ph.d. graden på afdelingen. Gruppen samarbejder med regionale, nationale og internationale grupper for at bidrage til forskning i sjældnere sygdomme samt til forskning og forskningsopbygning i udviklingslande.

Forskningsstrategi (PDF)

 

Forskningsleder: Poul-Erik Kofoed

poul.erik.kofoed@rsyd.dk

Mads Damkjær

mads.damkjaer2@rsyd.dk

 

Læs mere om Forskningsenheden ved Børne- og Ungeafdelingen, Kolding (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Forskningsenheden ved Børne- og Ungeafdelingen, Kolding på Sygehus Lillebælts hjemmeside

 

Publikationer

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark på specialistniveau. Rygcenteret har to forskningsafdelinger: Rygmedicinsk og Rygkirurgisk forskning.

Forskningsleder Rygkirurgisk Forskningsenhed: Klinisk professor Mikkel Andersen

E-mail: mikandersen@health.sdu.dk

Læs mere om forskning i rygkirurgi

Publikationer

 

Rygmedicinsk Forskning planlægger og udfører forskning, der er forankret i klinikken og tager udgangspunkt i kliniske problemstillinger. Vi er en del af stærke nationale og internationale forskningsmiljøer, og vi tager aktivt del i undervisningen i den daglige klinik og på universitetet.

 

Forskningsleder: Søren Francis Dyhrberg O’Neill, Ph.D., M.Rehab.

soeren.oneill@rsyd.dk

 

Læs mere om rygmedicinsk forskning (SDU's hjemmeside)

Læs mere om rygmedicinsk forskning på Sygehus Lillebælts hjemmeside

 

Publikationer

Vi har fokus på udvikling og forskning gennem translationel forskning med tæt interaktion mellem klinisk radiologisk forskning og den umiddelbare anvendelighed i diagnostik af colorektal cancer og andre abdominale cancere. Forskningsområdet inkluderer også inflammatoriske tarmsygdomme og urologiske sygdomme.  Der er fokus på diffusionsvægtet MR, ultralyd elastografi og andre ”imaging biomarkers”.

 

Forskningsleder: Professor Søren Rafael Rafaelsen

E-mail: soeren.rafael.rafaelsen@rsyd.dk

Tlf.: +45 7940 5336

 

Læs mere om radiologisk forskning (SDU's hjemmeside)

Læs mere om radiologi på sygehusets hjemmeside

 

Publikationer

Syddansk Colorectal Cancer Center (Danish Colorectal Cancer Center South, DCCCS) har siden 2016 haft prædikat af Center of Clinical Excellence (CCE). Forskningsgruppens primære opgave er overordnet set at sikre behandling af patienter med tarmkræft på højeste internationale niveau. En bred multidisciplinær tilgang, klinisk og translationel forskning, patient involvering, fælles beslutningstagen og uddannelse er med til at løfte denne opgave. Styregruppen består af ca. 30 forskningsaktive medarbejdere.

 

Forskningsleder: Troben Frøstrup Hansen
Overlæge, ph.d., dr.med., lektor, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

torben.hansen@rsyd.dk

 

Læs mere om Syddansk Colorectal Cancer Center (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Syddansk Colorectal Cancer Center på Sygehus Lillebælts hjemmeside

 

Publikationer

Forskning i urologi

Forskningsleder: Klinisk professor Palle Jørn Sloth Osther
E-mail: posther@health.sdu

Læs mere om Forskningsenhed i Urologi

Publikationer

IRS - Sygehus Sønderjylland - Forskningsenheder

Fokus er kliniknær forskning, som har til hensigt at optimere det akutte patientforløb. Vores forskningsområder er:

 • Reduktion af antibiotikaresistens gennem bedre diagnostik af akutte infektioner og mere målrettet antibiotikaanvendelse
 • Optimering af det tværsektorielle akutte forløb for den ældre borger

Forskningsleder: Klinisk professor Christian Backer Mogensen
E-mail: cbacker@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Akutmedicin

Publikationer

Forskningsenheden i Bedøvelse og Intensiv arbejder bredt med forskning, udvikling og undervisning inden for specialet og i samarbejde med andre afdelinger og specialer både lokalt, regionalt og nationalt.

 

Forskningsleder: Professor Thomas Strøm

thomas.stroem@rsyd.dk

 

Læs mere om forskningsenheden i Bedøvelse og Intensiv (SDU's hjemmeside)

Læs mere om forskningsenheden i Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside

 

Publikationer

Medicinsk forskning varetager forskning i forhold til diagnostik og behandling af en bred gruppe af intern medicinske sygdomme, og arbejder inden for onkologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi og palliation. 

Medicin:

Forskningsleder, medicin: Klinisk lektor Frans Brandt Kristensen
E-mail: fhbkristensen@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7997 3008

Læs mere om Medicinsk Forskningsenhed

Publikationer

Formålet med enheden er at bidrage til bedre patientbehandling gennem udvikling af evidens-baserede diagnostiske værktøjer med henblik på at skræddersy profylakse, diagnostik, prognostisering og behandling til den enkelte person med fokus på kroniske lidelser, herunder komplekse sygdomme (diagnostik)

Blodprøver, medicin:

Forskningsleder, blodprøver, medicin: Klinisk professor Vibeke Andersen
E-mail: vandersen@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning - kroniske inflammatoriske sygdomme

Publikationer

 

Læs mere:

Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning

 

Forskningsenhed i neurologi samarbejder med MS-klinikker i Syd- og Sønderjylland, Sydjysk Skleroseklinik og Neurologisk Klinik, og beskæftiger sig med forskning i: Multiple Sklerose, Mb. Parkinson, Apoplexi, Translationel forskning, generel neurologi og funktionelle lidelser

Forskningsleder: Klinisk professor  Thor Petersen
E-mail: thpetersen@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Neurologi

Publikationer

Forskningsenhed i Reumatologi hører til under IRS - Dansk Gigthospital

Forskningen tager udgangspunkt i tre store gigtsygdomme: Leddegigt, psoriasisgigt og hvirvelsøjlegigt, og foregår i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og en række andre sygehuse og kommuner i Danmark, forskningsgrupper ved de danske universiteter og med forskere i Canada, USA, Frankrig, Holland, Tyskland, England, Holland, de Skandinaviske lande. Der fokuseres på såvel diagnostik, farmakologiske som non-farmakologiske behandlingstiltag, herunder reumatologisk rehabilitering og enheden har et etableret brugerråd.

Der er til afdelingen knyttet tre professorer og to kliniske lektorer, en seniorforsker, tre ph.d.-studerende, tre forskningsassistenter, en sygeplejerske og en sekretær.

Hospitalet og forskningsenheden har en lang tradition for bruger involvering indenfor både klinisk praksis, udvikling og forskning.

Forskningsleder: Oliver Hendricks - ohendricks@health.sdu.dk

Kontaktperson: Forskningssekretær Kirsten Frøhlich - e-mail: kfrohlich@danskgigthospital.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Reumatologi

Læs mere om forskning på Dansk Gigthospital

Læs mere om IRS - Dansk Gigthospital

Publikationer

IRS - Dansk Gigthospital - Forskningsenheder

Forskningsenhedens overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsleder: Klinisk Professor overlæge Oliver Hendricks

E-mail: ohendricks@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Reumatologi

Læs mere om forskning på Dansk Gigthospital

Publikationer

IRS - Psykiatrien i Region Syddanmark - Forskningsenheder

Forskningsenheden i psykiatri, børn og voksne  i Sønderjylland er etableret i samarbejde med Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

De væsentligste opgaver for  forskningsenheden er:

 • At drive forskning inden for det børne-, ungdoms – og voksenpsykiatriske fagområde i Sønderjylland
 • Samarbejde med andre forskningsmiljøer både på regionalt, nationalt og internationalt plan

 

Forskningsleder: Klinisk professor Elsebeth Stenager

E-mail: estenager@health.sdu.dk

Telefon: +4028 8374

 

Læs mere om Forskningsenhed i Psykiatri (SDU hjemmeside)

Læs mere om Forskningsenhed i Psykiatri (ekstern hjemmeside)

Publikationer

Forskningsenheden er en klinisk forskningsenhed under IRS.

Forskningsområderne er:

 • Forebyggelse af tilbagefald ved tidlig opsporing af sygdomstegn
 • Fælles beslutningstagning med inddragelse af patienter og pårørende i behandlingsforløbet
 • Øget frivillighed i behandlingen og dermed reduktion af tvang
 • Nye medikamentelle behandlinger (esketamin)
 • Nye ikke-medikamentelle behandlinger (kugledyne, valleprotein, T-PEMF, virtuel reality, web-baseret intervention ved selvskade)

Forskningsenheden har et samarbejde med nationale og internationale forskningsgrupper

 

Forskningsleder: Professor, overlæge, speciallæge i psykiatri, ph.d. Erik Roj Larsen

E-mail: erik.roj.larsen@rsyd.dk

Telefon: +45 9944 8900, +45 9944 6600 og +45 3046 3755

 

Psykiatrisk forskningsenhed, Esbjerg

Publikationer

Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart er en klinisk forskningsenhed under CPS. Kerneopgaverne er at varetage klinisk forskning, undervisning og projektvejledning herunder vejledning af ph.d.-studerende.

Forskningsområderne for 2020-2025 er:

 • Reduktion af tvang
 • Ulighed i sundhed
 • Patient og Pårørendeinddragelse
 • Forebyggelse af kriminalisering og misbrug
 • Sædelighedskriminalitet og traumeforskning"

Forskningsleder: Lektor Frederik Alkier Gilberg
E-mail: fgildberg@health.sdu.dk

 

Læs mere om  Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (SDU's hjemmeside)

Læs mere om Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (Regionens hjemmeside)

 

Publikationer

IRS - Filadelfia Epilepsihospital - Forskningsenheder

I afsnittet arbejder børnelæger, neurologer, neurofysiologer, genetikere og basalforskere tæt sammen om forskning indenfor genetiske epilepsier.

Vores mål er:

 1. At identificere nye gener, der kan forårsage neurologiske og udviklingsmæssige sygdomme, strukturelle hjernemisdannelser og epilepsi
 2. At forstå de molekylære mekanismer, der ligger bag de undersøgte sygdomme ved at undersøge konsekvensen af de genetiske forandringer på celle-niveau
 3. At forstå sammenhængen mellem den specifikke genfejl og de tilhørende kliniske symptomer. Der udarbejdes detaljerede elektro-kliniske beskrivelser af de forskellige genetiske epilepsier og muligheden for udvikling af nye målrettede behandlingsmetoder undersøges. For at kunne opnå dette, har vi med deres samtykke indsamlet sundhedsdata om en stor gruppe patienter med epilepsi. Disse patienter har alle kendte sygdomsfremkaldende genetiske varianter som årsag til deres epilepsi
 4. At undersøge potentielle nye og/eller alternative behandlingsmuligheder på baggrund af den genetiske viden, vi opnår

Her finder du udvalgte videnskabelige artikler udarbejdet af forskere fra Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin

 

Forskningsleder: Professor Rikke Steensbjerre Møller

E-mail: rsmoller@health.sdu.dk

 

Publikationer

 

Læs mere om Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin

IRS - Holbæk Sygehus - Forskningsenheder

Afdelingen har pt. to fuldtidsansatte professorer. En klinisk professor i registerforskning (osteoporose) og en klinisk professor i hypertension. Begge er ansat i kombinationsstillinger under Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU.

Forskningen inkluderer patienter med nogle af de hyppigst forekommende interne medicinske sygdomme (for eksempel osteoporose, diabetes, KOL, hypertension og iskæmisk hjertesygdom)

Planlagte fokusområder:

 • Klinisk forskning med brug af patientnære effektmål – randomiserede kliniske forsøg, epidemiologiske undersøgelser og systematiske reviews af randomiserede kliniske forsøg
 • Udvikling, testning og implementering af eHealth tools mhp. at styrke behandling og forebyggelse af store kroniske sygdomme som overvægt, hypertension, type 2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og nyreinsufficiens
 • Registerforskning med et klinisk fokus
 • Forskning på tværs af intern medicinske specialer, sygehuse og landegrænser

Forskningsområder:

 • Kardiologi
 • Osteoporose, metaboliske knoglesygdomme og endokrinologisk epidemiologi
 • Evidensbaseret medicin

 

Forskningsleder, klinisk professor Michael Hecht Olsen

E-mail: mholsen@health.sdu.dk

 

Her finder du en oversigt over forskningsprojekter

Publikationer

Forskningens Hus er en tværfaglig forskningsenhed på Holbæk Sygehus, hvor Gitte Bunkenborg er sygeplejefaglig forskningsleder samt forskningsleder for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse. Under forskningsenheden ligger blandt andet forskningsprogrammet: "overgange og Sammenhæng for patienter med multi- og/eller livstruende sygdom". 

Læs mere om den Tværfaglige forskningsenhed - MVU-området

Forskningsleder, Lektor: Gitte Bunkenborg

E-mail: gbunkenborg@health.sdu.dk 

IRS - Nykøbing Falster Sygehus - Forskningsenheder

Forskningsleder  Hanne Jørsboe

Forskning ved Nykøbing F. Sygehus

Publikationer

IRS - Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse - Forskningsenheder

Forskningsleder: Klinisk lektor Peter Gæde
E-mail: pgaede@health.sdu.dk

Publikationer

Center for Neurologisk Forskning, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, blev etableret i 2017 på Neurologisk afdeling, SLA.

Centret omfatter forskning i generel neurologi, og har ud over klinisk neurologi samarbejde med andre klinikere og forskere i neurovidenskab, immunologi, radiologi, patologi og laboratoriemedicin.

Forskningsleder: Klinisk professor Nasrin Asgari
E-mail: nasgari@health.sdu.dk

 

Læs mere om Neurologisk Forskningsenhed

Besøg centrets side på Slagelse Sygehus' hjemmeside

Publikationer

Psykiatrien i Region Sjælland - Forskningsenheder

IRS - Sjællands Universitetshospital - Forskningsenheder

Forskning inden for sygeplejen og de øvrige mellemlange videregående uddannelser (MVU) er et prioriteret område på Sjællands Universitetshospital, og der er derfor etableret en tværgående forskningsstøtteenhed. Enheden varetager en række tværgående og netværksdannende funktioner med formålet at give sparring og vejledning til MVU-gruppen på Sjællands Universitetshospital, hvis de fornødne kompetencer ikke er til stede i afdelingen, herunder blandt andet:

Udøver egne forsknings-, udviklings- og uddannelsesprojekter

udfører konsulentfunktioner

samt

formidler viden om arbejdet med forsknings- og udviklingskultur i interne og eksterne sammenhænge ved foredrag, kurser og konferencer

Forskningsleder: Professor i klinisk sygepleje Bibi Hølge-Hazelton
E-mail: bhazelton@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsstøtteenhedens arbejde

Forskningsstøtteenheden har udgivet en række e-bøger om arbejdet med kapacitetsopbygning af forsknings- og udviklingskultur.

Her finder du e-bøgerne om forsknings- og udviklingskultur

Publikationer

Klinisk Mikrobiologisk afdeling ligger på Slagelse Sygehus, men er administrativt tilknyttet Sjællands Universitetshospital. Afdelingen flytter efter planen fysisk til Køge i 2024.

 

Evidensbaseret forskning er på lige fod med behandling, uddannelse og undervisning en integreret del af sygehusets aktiviteter. Klinisk mikrobiologisk afdeling skal gennem målrettet forskning og udvikling kunne tilbyde den bedste diagnostik og rådgivning samt rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale til gavn for patienterne.

Forskningsområder:

 • Molekylærbiologisk diagnostik
 • Borrelia-infektioner
 • Bakterielle mave-tarminfektioner
 • Epidemiologi

 

Forskningsleder: Klinisk lektor Ram Dessau
E-mail: rdessau@health.sdu.dk

 

Læs mere om forskning ved Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

Publikationer

Forskningsenhedens navn: PLUZ, Lungemedicinsk Forskningsenhed Næstved, SUH

PLUZ (Pulmonary Research Unit Zealand) er en forskningsenhed forankret på Lungemedicinsk Afsnit, Sjællands Universitetssygehus Næstved og Roskilde, med forskning i udredning, lindring og opfølgning af lungekræft, lungehindesygdomme og kroniske lungesygdomme.

 

Forskningsleder: Uffe Bødtger, professor

ubt@regionsjaelland.dk

Tlf.: +45 5651 4592

 

Læs mere om PLUZ, Lungemedicinsk Forskningsenhed (SDU's hjemmeside)

Læs mere om PLUZ, Lungemedicinsk Forskningsenhed på sygehusets hjemmeside

 

Publikationer

 

Twitter: Følg RUZ på twitter under #RUZdk 

IRS - CTU - Copenhagen Trial Unit

Forskningsleder: Professor Christian Gluud

E-mail: cgluud@ctu.dk
Tlf: +45 3545 7175

Læs mere om CTU her

Publikationer

 

 


Center for Compassion i Sundhedsvæsenet

Læs mere

Faktaboks: Forskningsenhed

Forskningsenheder er forskningsmiljøer, der varetager forskning af høj forskningsfaglig kvalitet og med klar relevans for udvikling af et eller flere kliniske områder. Forskningsenheder er godkendt af både Region Syddanmark og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og etableres ved fælles beslutning af Direktøren på forskningsområdet i Region Syddanmark og Dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Indstillingen kommer fra det relevante strategiråd.

Læs mere om forskningsenheder i denne vejledning

Oversigt over forskningsledere

Her ser du alle forskningsledere under IRS samt deres forskningsområder

Forskningsledere

Forskningsenheder

Under de enkelte sygehuse og enheder kan du også se de tilknyttede forskningsenheder

Sygehuse og forskningsenheder

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.01.2022