Skip to main content

Forskningsenheden for Kardiologi (Esbjerg)

Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet