Skip to main content
DA / EN

Forskningsenheden for Radiologi og Nuklearmedicin (Esbjerg)

Forskningsenhedens kerneopgave er at udføre, implementere og konsolidere klinisk radiologisk og nuklearmedicinsk forskning ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske afdelinger og på tværs af specialer og patientforløb.