Skip to main content
DA / EN

Forskningsenhed for Organ- og plastikkirurgi (Vejle)

Forskningsenheden udfører kliniknær forskning inden for de tre store sygdomsområder, som afdelingen varetager i henhold til den regionale sygehusplan: Brystkræft, Hud- og modermærkekræft og Kræftrelateret mave-tarmkirurgi med hovedvægten på tarmkræft