Skip to main content

Forskellige muligheder for at blive ph.d.

Ph.d.-studerende

Bliv ph.d.-studerende på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) inden for et af instituttets mange forskningsområder.
Kontakt institutleder Steffen Korsgaard.

Projekttilknyttet ph.d.-studerende

Du bliver ansat på instituttet med en projektbeskrivelse, der ligger inden for et fast defineret eksternt finansieret forskningsprojekt. Arbejdet sker i samarbejde med en projektgruppe.
Kontakt leder for CESFO Per Vagn Freytag eller institutleder Steffen Korsgaard.

Erhvervs-ph.d.-studerende

Du bliver ansat i en virksomhed, men har samtidig en stærk tilknytning til universitetet, hvor op til halvdelen af arbejdstiden ligger. Formålet med denne form er, at:

  • uddanne forskere, så de får et indblik i de kommercielle aspekter af forskning og udvikling - samt at fremme udviklingsmulighederne for dansk handel.
  • bygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

For mere information om erhvervs-ph.d.:

Sidst opdateret: 13.01.2021