Skip to main content

Ph.d. ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Ph.d. ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse har en del ph.d. studerende, som er på forskellige trin i deres uddannelsesforløb.

Der er forskellige muligheder for at blive ph.d.:

Bliv ph.d.-studerende på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) inden for et af instituttets mange forskningsområder. 
Kontakt institutleder Steffen Korsgaard.

Bliv projekttilknyttet ph.d.-studerende. Du bliver ansat på instituttet med en projektbeskrivelse, der ligger inden for et fast defineret eksternt finansieret forskningsprojekt. Arbejdet sker i samarbejde med en projektgruppe. 
Kontakt leder for CESFO Per Vagn Freytag eller institutleder Steffen Korsgaard.

Bliv erhvervs-ph.d.-studerende. Du bliver ansat i en virksomhed, men har samtidig en stærk tilknytning til universitetet, hvor op til halvdelen af arbejdstiden ligger. Formålet med denne form er, at:

  • uddanne forskere, så de får et indblik i de kommercielle aspekter af forskning og udvikling - samt at fremme udviklingsmulighederne for dansk handel.
  • bygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

For mere information om erhvervs-ph.d.: