Skip to main content

Digitalisering i godstransport‐ og logistikbranchen

I projektet sættes fokus på, hvordan digitalisering kan anvendes til at styrke konkurrenceevnen i godstransport- og logistikbranchen.

Godstransport‐ og logistikbranchen står ansigt til ansigt med en digital fremtid, hvor kunderne stiller høje krav til branchens parathed og modenhed til at omfavne nye teknologier. Digitalisering er dog ikke kun et spørgsmål om krav og udfordringer. Digitalisering rummer også muligheden for at skabe nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller, der kan øge branchens betydning i værdikæden og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

En forretningsmodel, der matcher fremtidens digitale krav og forventninger

I projektet vil godstransport‐ og logistikvirksomhederne få indsigt i hvilke krav og forventninger, kunderne har til deres digitale parathed og modenhed i dag såvel som i fremtiden. De vil blive klogere på, hvordan data kan omsættes til nye værdiskabende serviceydelser i egen virksomhed og/eller i samarbejde med kunder og partnere.

Godstransport‐ og logistikvirksomhederne vil desuden få anbefalinger til, hvordan deres forretningsmodel kan udvikles til at matche kunders ændrede behov i en digital verden således, at de også fortsat opfattes som værdifulde samarbejdspartnere og derigennem kan bibeholde en central plads i værdikæden.

Projektforløb og deltagelse

Der vil blive gennemført en række interviews med virksomheder og kunder i branchen i efteråret og vinteren 2020/21.

Udvalgte godstransport- og logistikvirksomheder vil efterfølgende i foråret 2021 få mulighed for i workshops at arbejde på udformningen af digitale forretningsmodeller. De deltagende virksomheder forudsættes at kunne virke som inspiratorer for en bredere kreds af virksomheder i branchen.

Det er gratis at deltage i workshopsene, men det forventes, at virksomhederne aktivt forbereder sig på og deltager i workshopsene.

Kontakt

Vil du deltage i projektet, så kontakt lektor Anna Marie Dyhr Ulrich eller projektkoordinator Jane Petersen fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

Projektet løber fra 1. august 2020 til 31. august 2022 og er finansieret af FDE Fonden og Hedorfs Fond.

Projektoverblik

Se de øvrige igangværende projekter ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Klik her ...

Virtuel Viden til Virksomheder

En samling af praksisrelevante artikler, bøger, værktøjer mv.

Klik her ...

Sidst opdateret: 27.08.2021