Skip to main content

Sommerhuse og verdensmål – beskyttelse, benyttelse og planlægning

Projektperiode

01.10.2020-01.04.2022

Om projektet

I et anvendelsesorienteret forsknings- og analyseprojektet ønsker vi at undersøge ejendomsudvikling, planlægning og bæredygtighed for den samlede sommerhussektor i Danmark. Projektet har til formål at skabe et systematisk og forskningsbaseret vidensgrundlag for udvikling i sommerhusområderne til understøttelse af den bæredygtige turisme, som myndigheder, sommerhusejere, lokale indbyggere og turister efterspørger.

Projektet ser specifikt på sommerhussektorens byggede miljø og forhold omkring ejendomme og arealregulering. Det skal bidrage til at udpege eksisterende og eventuelt fremtidige udviklingsmuligheder og vækstbarrierer for sommerhusturismen, og det skal levere brugbare og fremadrettede planlægnings- og policyredskaber til stat, kommuner og andre aktører i sektoren.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i et samarbejde med Aalborg Universitet: Lektor Michael Tophøj Sørensen, lektor Jan Staunstrup og postdoc Rasmus Steffansen.

Der samarbejdes herudover med seks casekommuner (Lolland, Guldborgsund, Odsherred, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Hjørring) samt andre aktører inden for turismeområdet.

Forskere ved SDU

Finansiering

Finansieret af Realdania og Lolland, Guldborgsund, Odsherred, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Hjørring kommuner.

RAPPORT

Sommerhuse og verdensmål - beskyttelse, benyttelse og planlægning

Hent rapporten her ...

ARTIKEL

Water footprints and sewage management challenges in second home tourism

Hent artiklen her ...

ARTIKEL

The densification of second home areas — sustainable practice or speculative land use?

Hent artiklen her ...

Sidst opdateret: 02.07.2023