Skip to main content

Hvad skal SMV’er lære af Covid-19?

Projektperiode

01.08.2020-31.12.2022

Rapporter

Værktøjer

Kronikker og debatindlæg

Artikler

Pressemeddelelser

Videoer og TV

Podcasts

Pressedækning (udvalgte)

Baggrund

Kriser betyder farer og nedgang, men også nye muligheder for SMV’er - og nogle kommer styrkede og mere robuste ud. Men det kræver en evne til at være omstillingsparat og at kunne gentænke og spotte nye forretningsmuligheder for SMVén. Selv under forhold, som er yderst uforudsigelige og usikre. Lige nu forsøger mange SMV’er at afværge de negative konsekvenser af Covid19-pandemien ved at skære ind til benet. Andre løber en større risiko og udvikler. Hvilke reaktioner er mest fordelagtige i forhold til fremtidige kriser?

Projektets formål er at udlede erfaringer fra Covid19-pandemien for dansk erhvervsliv, herunder specielt SMV-segmentet. Vi undersøger to sammenhængende spørgsmål:

1. Krisereaktioner: Hvilke virkemidler og individuelle strategiske krisereaktioner foretages af SMV’er for at begrænse tab eller øge omsætning/profit i forbindelse med Covid19-pandemien?

2. Kriseparathed: Hvilke virksomheder kommer bedst igennem Covid19-pandemien? Hvilke SMV’er ser nye muligheder i krisen?

Metode

Projektet baserer sig på to sideløbende dataindsamlinger. Der gennemføres en række kvalitative interviews med SMV’er omkring deres forskellige strategiske initiativer for at forstå deres bevæggrunde for at reducere, bevare, innovere eller afvikle. Derudover gennemføres en statistisk undersøgelse med basis i et eksisterende datasæt fra 2015, hvor en repræsentativ stikprøve af yngre SMV’er følges igennem krisen og frem til 2021.

Samarbejdspartnere

Forskere ved SDU

Finansiering

Finansieret af Industriens Fond med 2.111.566 kr.

   

Mere info

https://www.industriensfond.dk/hvad-skal-smver-l%C3%A6re-af-covid-19

 

Sidst opdateret: 26.04.2022