Skip to main content
DA / EN
Lancering af Sundhed & Teknologi

Workshop

Så er et nyt tværfagligt netværk sat i søen. Deltagerne i det nye netværk, Sundhed & Teknologi, kunne præsentere deres projekter for hinanden og undersøge mulighederne for interdisciplinære samarbejder mellem forskere fra henholdsvis sundheds- og samfundsvidenskab.

Ballet er åbnet: Kristian Kidholm (CIMT/OUH) og Dorthe Brogård Kristensen (IVL/SDU) inviterede til en workshop, hvor deltagerne i det nye netværk, Sundhed & Teknologi, kunne præsentere deres projekter for hinanden og undersøge mulighederne for interdisciplinære samarbejder mellem forskere fra henholdsvis sundheds- og samfundsvidenskab.

 

Kristian Kidholm lagde ud med at minde om den kontekst, som alle sundhedsspørgsmål er indlejret i for tiden: Vi ser ind i en fremtid, hvor vi får flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem. Med andre ord spiller den demografiske udvikling og ressourcerne i sundhedssektoren rigtig dårligt sammen i dag. Og tanken om den næste pandemi giver kuldegysninger – vi er nødt til at gøre noget. Det ser ganske vist ikke lige slemt ud alle vegne i sundhedsvæsnet. Men netop på de tunge afdelinger som fx geriatri, abdominalkirurgi o.lign. hvor der er travlt døgnet rundt, ser det temmelig sort ud.

For Kristian Kidholm er der derfor ingen tvivl om, at det skal en bred vifte af sundhedsteknologiske løsninger til, for at kan opretholde et niveau på sundhedsområdet, som vi vil være bekendt. Den gode nyhed er, at borgeren faktisk er klar til at tage imod digitalisering, telemedicin og robotter – patienter er generelt ikke særligt teknikforskrækkede i relation til behandling og pleje. Den dårlige nyhed er, at det er ekstremt komplekst at få gearet sundhedsorganisationerne til en smertefri implementering af nye teknologier i deres daglige praksisser. Og her mener Kristian Kidholm, at samfundsforskerne virkelig kan levere nogle værdifulde bidrag fra mange forskellige vinkler, der kan hjælpe til at gøre implementeringsprocessen effektiv og inddrage medarbejderne som konstruktive medspillere i forandringsprocesserne.

 

Og der ER mange aspekter, som skal inddrages for at sikre en lykkelig sameksistens mellem teknologi og mennesker i fremtidens sundhedssektor – dagens program gav smagsprøver på nogle af dem:
   

 

WORKSHOP PROGRAM:

9.00-9.20: Velkommen v. professor Kristian Kidholm CIMT/OUH, professor/institutleder Dannie Kjeldgaard IVL/SDU & professor Dorthe Brogård Kristensen, IVL/SDU.

9.20-9.35: Ledelse og organisering af digital transformation – et komparativt studium i støbeskeen

Lektor Marianne Harbo Frederiksen & Adjunkt Eva Riis, IVL/Center for Integrerende Innovationsledelse

Læs mere om projektet ’Digital transformation

 

9.35-9.50: Arbejde og workarounds i udvikling og implementering af teknologier i en klinisk afdeling

Post doc Kathrine Rayce, CIMT/OUH & IVL Forskningsgruppen Consumption, Culture and Commerce/SDU

Læs mere om projektet ’Digital Vision’

 

9.50-10.05: Digital patologi – undersøgelse af personalets forventninger til digitalisering af arbejdsopgaverne

PhD. stud. Minne Nedergaard Mikkelsen og Professor Kristian Kidholm, CIMT/OUH

Læs mere om Ph.D. projektet ’Vurdering af forudsætninger og konsekvenser i forbindelse med implementering af digital patologi

 

10.20-10.35: AI, automatisering og medarbejdertrivsel på hospitaler

Adjunkt Elena Shulzhenko, IVL Forskningsgruppen Management of People

 

10.35-10.50: Kunstig intelligens som beslutningsværktøj i screening af brystkræft - et kvalitativt studie

Lektor Perle Møhl, IVL/SDU Forskningsgruppen Consumption, Culture and Commerce
Læs mere om projektet ’
Kunstig intelligens som beslutningsværktøj i screening af brystkræft - et kvalitativt studie

  

10.50-11.05: Danske multidisciplinære teamkonferencer i praksis  - et  antropologisk studie af tværfaglige beslutningspraksisser om behandling af danske kræftpatienter.

PhD studerende Henriette List, afdeling for radiologi, OUH & IVL Forskningsgruppen Consumption, Culture and Commerce

Læs mere om projektet ’Beslutningsprocesser omkring kræftbehandling i det danske sundhedsvæsen

 

 

Forsiden

 

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 23.10.2022