Skip to main content
DA / EN

Projekt: Digital transformation

Fokus vil være på organiseringens og ledelsens rolle i forhold til at håndtere de usikkerheder og muligheder, der opstår i forbindelse hermed. På OUH vil hovedfokus være på videokonsultationer (telemedicin), og på SDU vil hovedfokus være på online undervisning, da disse aktiviteter begge steder omfatter både medarbejdere (henholdsvis klinikere og undervisere) og ”aftagere” (henholdsvis patienter og studerende).

Studiet er komparativt og har til hensigt at skabe grobund for gensidig læring mellem de to store offentlige organisationer ved at undersøge centrale spørgsmål i begge kontekster: Hvordan går ledelsen til opgaven med digital transformation? Hvordan organiseres indsatser? Hvordan udrulles og modtages teknologierne og initiativerne i organisationen? Hvilke konsekvenser har implementering af digitale teknologier for organisationens værditilbud, organiseringen og medarbejdernes arbejdsidentitet og -motivation?

Sammenligningen giver begge organisationer mulighed for at (gen)overveje deres tilgang til digital transformation.


Deltagere:

 

Forrige side

Forsiden

Sidst opdateret: 27.01.2023