Skip to main content
DA / EN

Projekt: Kunstig intelligens som beslutningsværktøj i brystkræftscreening - et kvalitativt studie

I et kvalitativt studie undersøger vi de menneskelige, organisatoriske, etiske og samfundsmæssige aspekter af at indføre AI som erstatning for menneskelige vurderinger, med brystkræftscreening som case. Projektet vil generere viden og indsigt i samspil mellem teknologi, læge og borger, såvel som de sundhedsprofessionelles og borgernes holdninger og tillid til nye teknologier som AI anvendt i sygdomsopsporing og behandling, betydningen af AI teknologierne for arbejdets organisering i klinikken, og samspillet mellem radiologers og AI-løsningers "aflæsninger" af medicinsk billedmateriale og de afledte konsekvenser for beslutningsprocesserne. Projektet bygger på studier af menneske-maskine interaktion og “The Anthropology of Technology”, hvor teknologiske, materielle og organisatoriske faktorer betragtes som vigtige aktører i samfundsmæssige beslutninger og processer. Projektets fokus er følgende: 1) det værdimæssige grundlag for de beslutninger, der tages i forbindelse med implementering af AI screening, og 2) de forandringer, det medfører, både på organisationsniveau og i klinikken.

Studiet er en del af CHANSE projektet, Re-imagine ADM, der under ledelse af Pr. Minna Ruckenstein, Univ. of Helsinki, samler forskning om de etiske, sociale og kulturelle transformationer forbundet med brug af AI-støttede beslutningsværktøjer i samfundet.
  
   
Deltagere:

   

Læs mere om forskningen på OUH her.
    

 

Forrige side

Forsiden

  

 

Sidst opdateret: 02.03.2023