Skip to main content

Kommunalpolitiske Studier

Institut for Statskundskab udgiver skriftserien Kommunalpolitiske Studier. De seneste udgivelser i serien kan downloades herunder, mens de ældste udgivelser kan rekvireres via sekretariatet på Institut for Statskundskab (politics@sam.sdu.dk), i det omfang oplaget ikke er opbrugt.

 

 34/2018

Kurt Klaudi Klausen, Jesper Asring Jessen Hansen og Signe Pihl Thingvad

Den decentrale kommunale lederundersøgelse 2003, 2010 og 2017


 33/2018

 Ulrik Kjær og Niels Opstrup

 Danske borgmestre 1970-2018

31/2015 

Dan Bonde Nielsen og Trine Ringkjær Rasmussen 

Forankringen af en innovationsdagsorden. Opfattelsen, spredningen og forankringen af Odense Kommunes velfærdsdagsorden "Ny virkelighed - Ny velfærd" 

30/2015 

Dan Bonde Nielsen og Trine Ringkjær Rasmussen 

Ny virkelighed - Ny velfærd. En velfærdsdagsorden skabes i Odense Kommune 

29/2011            

Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen 

Kommunal ledelse på det decentrale niveau. Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere

28/2010

Roger Buch, Ulrik Kjær og Niels Ostrup

Kommunalvalg 2005

27/2010

Morten Balle Hansen, Jens Tannert og Emil Thylin

Regeneration og strukturel forandring i de danske kommuners lederskab 1980-2008.

26/2009Malene ThøgersenKommunalpolitikeres relationer til foreningslivet

25/2009

Morten Balle Hansen, Christine

Pihlkjær Jensen og Jens Tannert

Pedersen

Kommunernes administrative lederskab efter kommunalreformen.

Spørgeskemaundersøgelse til medlemmer af de kommunale chefforeninger efteråret 2008

24/2009

Rikke Berg og Ulrik Kjær

Borgmestre og kommunalpolitikere i Danmark. Dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse

23/2006

Morten Balle Hansen og Jeppe EriksenKommunernes administrative lederskab. På tærsklen til et nyt kommunalt Danmarkskort

22/2006Ulrik KjærÉn eller fem kommuner? Dokumentation af en undersøgelse omhandlende bornholmernes syn på kommunesammenlægning

21/2005

 

Anders BrøndumFaglig bæredygtighed i fokus20/2000

Kasper Møller Hansen, Roger Buch Jensen & Niels EjersboSvarfordelinger fra Undersøgelsen Amtspolitik i Skandinavien - den danske del19/1998Ulrik KjærExit Polls18/1998

Niels Ejersbo, Roger Buch Jensen& Kasper Møller HansenSvarfordelinger fra Undersøgelse af amtslige embedsmænd17/1998

Roger Buch Jensen, Niels Ejersbo & Jan H. HermansenSvarfordelinger fra Undersøgelse af amtsrådsmedlemmer16/1997

Vibeke Normann Andersen, Rikke Berg og Roger Buch JensenOmstillingsbølger i det kommunale demokrati15/1997

Roger Buch Jensen & Niels EjersboDemokrati, lederskab og politik i danske amter. Projektbeskrivelse14/1996Mogens N. PedersenDen kommunale ledergruppes kollektive profil: Nybrud eller blot tilpasning til nye tider?13/1996Lene Anderson, Jørgen Elklit, Roger Buch Jensen, Mogens N. PedersenUndersøgelse af lokale lister og partiorganisationer i den kommunale hverdag. (Partiforeningsenquete II)12/1996

Lene Anderson, Rikke Berg, Poul Erik MouritzenUndersøgelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer11/1996

 

Andy Asquith & Eunan O’Halpin, Berveling & Ass., Katherine Burlen, Michael Goldsmith, Annick Agnier, Poul Erik Mouritzen, José Neves & Yves Paul Plees

The Associations of Local Government CEOs in Europe10/1996

Ulrik Kjær & Mogens N. Pedersen

Svarfordelinger fra Undersøgelse af kandidater ved kommunevalget den 16. november 1993 i Blaabjerg, Farum, Odense, Randers og Vissenbjerg9/1996Ulrik Kjær & Mogens N. PedersenSvarfordelinger fra Undersøgelse af kandidater ved kommunevalget den 16. november 19938/1996

Annie Gaardsted Frandsen, Ulrik Kjær & Mogens N. PedersenSvarfordelinger fra Undersøgelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer der ikke genopstillede ved valget den 16. november 19937/1995

Morten Balle Hansen

Kommunaldirektørens roller i den kommunale organisation. En sammenlignende undersøgelse af 15 kommunaldirektørers arbejde6/1995

Jørgen Elklit, Roger Buch Jensen & Ulrik KjærSvarfordelinger fra Undersøgelse af lokale valgkampe. (Partiforeningsenquete I)5/1995

Poul Erik Mouritzen

A Comparative Research Project of Chief Executives in Local Government4/1994

Ulrik Kjær

Vælgerundersøgelse i fem danske kommuner 19933/1994Charlotte Hedegaard & Mads Rieper

Det kommunale Lederskab. Udvælgelse af stikprøver

2/1993Lars Thore JensenDe danske amter og internationaliseringen1/1993Poul Erik Mouritzen

Forskningsprogrammet om Det Kommunale Lederskab

 

 

Sidst opdateret: 10.09.2019