Skip to main content

Forskning

Institut for Statskundskab er organiseret i en række sektioner, hvorfra medarbejderne har deres virke. Sektionerne dækker traditionelle forskningsområder indenfor statskundskaben, men også en række områder, der er unikke for Institut for Statskundskab på SDU. Endvidere indgår flere af  medarbejderne i et af fire tværdisciplinære forskningscentre, hvor der samarbejdes med andre institutter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet såvel som med institutter på Det Sundhedsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet.

 

Sektionen for Offentlig Forvaltning

Sektionens formål er at forbedre ledelse og organisering i den offentlige sektor. Det gør vi ved at levere forskning af høj international kvalitet indenfor en række områder med fokus på offentlig ledelse, organisation, økonomistyring, innovation, samt HR, psykisk arbejdsmiljø, performance management og etik i offentlige organisationer. For yderligere information om sektionens forskning, kontakt sektionslederne Niels Opstrup eller Mette Kjærgaard Thomsen eller besøg sektionens hjemmeside.

 

Sektionen for International Politik

Vi forsker i kriges foranderlige karakter og forholdet mellem krig og fred. Sektionen indgår sammen med kolleger fra Folkeret og Kulturstudier i Center for War Studies, med det formål at berige idéer og generere tværvidenskabelige projekter—eksempelvis i forhold til NATO, EU, Arktis, droner og cyber-krig. For yderligere information om sektionens forskning, kontakt sektionsleder Vincent Keating eller centerlederne Chiara de Franco og Trine Flockhart.

 

Sektionen for Velfærdsstatsforskning og Offentlig Politik

Vi er interesseret i velfærdsstater og socialpolitik: Hvordan er velfærdsstater blevet til? Hvordan fungerer de? Hvad er velfærdspolitikkens effekter og konsekvenser? Sektionen indgår sammen med en række kolleger fra Det Humanistiske Fakultet i Danish Centre for Welfare Studies. For yderligere information om sektionens forskning, kontakt sektionsleder 

Klaus Pedersen.


Sektionen for Grænseregionsforskning

Vores forskning benytter en interdisciplinær tilgang til europæiske grænseregioner i historie og samtid. Sektionen har hjemme på Campus Alsion i Sønderborg og indgår sammen med kolleger fra Det Humanistiske Fakultet i Center for Grænseregionsforskning. For yderligere information om sektionens forskning, kontakt sektionsleder Steen Bo Frandsen.

Sektionen for Journalistik

Sektionens forskning er centreret om to sammenhængende forskningsnetværk, det ene fokuserer på journalistisk sprogbrug og retorik, det andet på de sociale, samfundsmæssige og politiske aspekter af journalistikken. For yderligere information om centrets forskning, kontakt sektionsleder Peter Bro, forskningsleder Erik Albæk eller besøg Center for Journalistiks hjemmeside.

Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2170

Sidst opdateret: 30.11.2021