Skip to main content
DA / EN

Forskningspublikationer og forskningsformidling

Forskningsformidling og vidensdeling

Instituttets forskning skal bruges aktivt i samfundet. Forskellige medie-former (foredrag, populærvidenskabelige udgivelser, medvirken i diverse former for journalistisk redigerede medier mv.) bliver brugt til at nå forskellige målgrupper. Målgrupperne kan tælle alt fra potentielle studerende og mulige kolleger til fremtidige bevillingshavere og en bredere offentlighed.

Instituttets brede formidling og vidensdeling skal understøtte hovedområderne inden for forskning og undervisning, men medarbejderne bidrager til formidling indenfor alle områder og i alle sammenhænge, hvor deres indsigter kan berige omverdenen. Henvendelser fra nyhedsformidlere, foredragsarrangører og andre bliver viderestillet til de forskere og fagfolk, som besidder den største faglige indsigt.

Hvis du vil vide mere om specifikke medarbejderes interesser og kompetencer, kan du besøge medarbejdernes personlige hjemmesider.

Instituttets skriftserier

Institut for Statskundskab har tidligere udgivet skriftserierne Politologiske Skrifter og Kommunalpolitiske Studier. De nyeste udgivelser kan downloades, mens de ældste udgivelser kan rekvireres via sekretariatet på Institut for Statskundskab (politics@sam.sdu.dk), i det omfang oplaget ikke er opbrugt.

Forskningspublikationer og -aktiviteter

Oversigt over instituttets forskningspublikationer og øvrige forskningsaktiviteter fra og med 2009.

Gå til oversigten

Sidst opdateret: 15.02.2024