Ph.d.- uddannelsen på FKF

Med en kandidatgrad i fysik, kemi eller farmaci har du mulighed for at søge ind på ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-forløbet er en 3-årig forskeruddannelse, hvor du efter endt uddannelse vil blive tildelt ph.d.-graden indenfor det forskeruddannelsesprogram, hvori du udfører din uddannelse.

Ph.d.-uddannelsen består af et kursuselement (30 ECTS), vidensformidling, miljøskifte samt udarbejdelse af selve forskningsprojektet. Du vil altså i ph.d.-uddannelsen opnå erfaring med at planlægge og udføre forskning på højt niveau herunder skrivning af videnskabelige artikler.

Du kan læse mere om Fakultetets forskeruddannelse her

https://www.sdu.dk/da/forskning/phd/phd_skoler/Naturvidenskabelig_phd_uddannelse

 

Ph.d.'en kan indgå i de forskeruddannelsesprogrammer, der er forankret på Det Naturvidenskabelige Fakultet (mere information via linket nederst på siden).

Forskeruddannelsesprogrammer er som regel et samarbejde mellem flere institutioner/institutter og/eller andre partnere. Forskeruddannelsesprogrammerne bidrager på denne måde til at etablere et stærkt og forpligtende samspil på forskeruddannelsesområdet mellem eksempelvis private og offentlige virksomheder, organisationer, sektorforskning og universiteter.

Instituttet huser følgende tre forskeruddannelsesprogrammer:

Navn: Leder:
Fysik Martin S. Sloth | E-mail
Kemi Jesper Wengel | E-mail
Farmaci Judith Kuntsche | E-mail