Skip to main content

Steffen Bähring

Lektor

Telefon: 6550 8426
Email: sbahring@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/sbahring

I min forskningsgruppe arbejder vi med syntese af organiske molekyler med særligt elektron-donerende grupper samt grupper der komplimenterer til at kunne binde og detektere C60 fullerener og TNT-sprængstof ved hjælp af ikke-kovalente interaktioner såsom hydrogen-bindinger, pi-pi interaktioner og dipol-dipol interaktioner. Denne type af elektron-donerende organiske molekyler er også interessant i forhold til organiske solceller. Disse solceller er næste-generation og er papirstynde fleksible solceller som kan integreres på bygninger og forskellige overflader. Ved at benytte organiske molekyler, vil produktionsomkostningerne blive lavere, og potentialet for at høste grøn energi vil stige.

Et andet område, som jeg beskæftiger mig med, er dannelsen af supramolekylære polymere. Disse udmærker sig ved at danne polymer-lignende strukturer i opløsning, så man kan arbejde med dem i flydende tilstand i modsætning til gængse polymerer som nylon og PVC, der er faste. De supramolekylære polymerer er særligt følsomme overfor stimuli, og kan påvirkes til f.eks. at opløses eller at kunne lede en strøm af elektroner. De udvider derfor materialeudvalget til strømførende systemer, hvilket kan vise sig afgørende i udviklingen af fremtidens teknologi.