Skip to main content
DA / EN

Energi

Energiarbejde på SDU

Fordelt på alle SDU-adresser er indtil videre opsat ca. 500 energimålere, som er koblet op til et energi-management-system, som vi internt vedligeholder og udbygger. Systemet giver alarmer for overforbrug via SMS og udprintede alarm-lister.

Teknisk Service følger op på energi-alarmer samt udbygger systemet kontinuerligt. Desuden gennemfører vi mindre energi-optimeringsprojekter, samt indtænker energibesparelser i det daglige vedligeholdsarbejde.

ESCO-projekt Campusvej, Odense

Universiteternes Bygningsstyrelse (UBST) har i sommeren 2011 igangsat et ESCO-projekt på Campusvej 55 i Odense, hvor Teknisk Service deltager i styre- og arbejdsgrupper. ESCO-projektet udføres sammen med ekstern entreprenør (Siemens / NRGi / GK-ventilationsgruppen) og går ud på at entreprenøren lover en energibesparelse i forhold til en investering. Der gives garanti på besparelsen. Spares der mere end lovet, deler entreprenøren og SDU ekstrabesparelsen, men spares der mindre end lovet, så betaler entreprenøren differencen til SDU. ESCO projektet anslås til at kræve en investering på mere end 20 mio.kr.

Energiprojekt Winsløwparken, Odense

Eksterne energirådgivere (Enervision) har lavet besparelsesforslag til vores afdeling i Winsløwparken i Odense. Vi gik i gang med at implementere forslagene i sommeren 2011. Her investeres over en halv mio.kr. Vi udfører en stor del af arbejdet med egne medarbejdere. 

Udførte energibesparelser de seneste år

Ændringer af belysning, Udskiftning af gamle pumper, Renovering af ventilationsanlæg, Forlænget drifttryk for ventilationsanlæg, Tilpasning af luftmængder i ventilationsanlæg, Tilstedeværelsesmeldere på stinkskabe, Ændring af ventilationsvarme til radiatorvarme, Etablering af biologiske filtre for genbrug af vand, Etablering af udeluft-køling til serverrum som supplement til traditionel køling, Genbrug af retur-fjernvarme til varmtvands produktion, Nedjustering af vandtrykket, Udskiftning af gamle ventilations-anlæg uden genvinding til ventilations-anlæg med genvinding, Isolering af tage, Energiglas i mange vinduer, NightWatchmann der slukker for PC’erne over hele SDU udenfor normal arbejdstid.

Diverse tiltag

Vi afholdte en klimadag 30.september 2010, hvor energi-interesserede personer deltog. Se referatet fra Klimadagen (pdf)

Energiforbrug på SDU de seneste år (pdf)

EMO-rapporter

Regelsæt (pdf)

Sidst opdateret: 03.11.2016